Oikeus- ja työministeri Jari Lindström nimesi kesäkuussa selvityshenkilöt kartoittamaan muutostarpeita itsensä työllistäjien työttömyysturvaaan ja -vakuutusjärjestelmään. Selvityshenkilöiksi nimetyt Akvan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén työskentelevät toimikauden 15.8. - 14.12.2016. Löfgren on esitellyt meneillään olevaa työtä Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien hallituksen kokouksessa.

Selvitystyön pohjalta työttömyysjärjestelmään valmistellaan muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- ja sivutoimisesti, otetaan nykyisin paremmin huomioon erilaiset työteon muodot sekä mahdollistetaan joustavat siirtymät yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Tavoitteena on esimerkiksi tehdä sivutoimisen yritystoiminnan aloittaminen työttämänä nykyistä sujuvammaksi.

Selvityksessä tarkastellaan mm. itsensä työllistäjien mahdollisuutta työttömyysturvaan sekä yrittäjänä että palkansaajana tehdyn työn yhtäaikaista vakuuttamista työttömyyden varalle.

Lue lisää...

Kuntoutusalan ammattilaisia ei ole otettu mukaan kuntoutuksen kokonaisuudistuksen valmisteluun. Huolena on myös, että kuntoutus ”liimataan” jo valmiin sote-uudistuksen päälle. Näin on vaarana, että kuntoutujan toimintakyvyn paranemisen ja kokonaiskuntoutuksen tuomat kustannushyödyt jäävät uudistuksessa huomioimatta.

Suomen Fysioterapeutit, Suomen Toimintaterapeuttiliitto, Kuntoutusalan Asiantuntijat, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Psykologiliitto ja Ravitsemusterapeuttien yhdistys peräänkuuluttavat kuntoutuksen kokonaisuudistuksen valmistelun avoimuutta. Kaikki kokonaisuuteen liittyvät osa-alueet on hyvä tuoda keskusteluun ja valmisteluun hyvissä ajoin.

Moniammatillinen kuntoutuksen asiantuntijuus on myös välttämätöntä saada mukaan valmisteluun. Valmistelussa pitää kuulla laaja-alaisesti kuntoutusalan ammattihenkilöitä, ja heidän edustajansa on otettava mukaan osaksi päätöksentekoa.

Lue lisää...

Tehyn tamperelaisen pääluottamusmiehen, Esa Kanervan Tehy-lehdessä nro 9-2016 julkaistu mielipidekirjoitus "Akava väärillä vesillä" on herättänyt ihmetystä. Kanerva kirjoittaa mm., että "Aiemmin tänä vuonna perustettu akavalainen kuntoutusalan järjestö ryhtyi kiihottamaan Tehyn fysioterapeutteja jäsenikseen. Yritys on osoittautunut pannukakuksi."

Kanerva jatkaa: "Ennestään tiedetään, että Akavaan liittyneet terveydenhoitoalan ammattiryhmät, muun muassa työterveyshoitajat ja ylihoitajat, ovat joutuneet huutolaispojan asemaan Akavassa. Ne ovat olleet suorastaan heitteillä. Itse asiassa esimerkiksi työterveyshoitajat ovat siipeilleet tehyläisten aikaansaannoksia kaikessa ja nokkineet Tehyn hankkimia etuisuuksia aina jälkikäteen."

Kanerva kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan myös: "Viimeisin akavalaisen liiton tuotos on tarjota sairaanhoitajille mahdollisuutta liittyä johtajien Tajaan. Se haluaa sairaanhoitajat jäsenikseen muka kentältä tulleen toiveen johdosta."

Lopuksi Kanerva kirjoittaa: "Lopettakaa, akavalaiset liitot, tällainen alhainen ja ammattiyhdistysliikettä hajottava toiminta!"

Lue lisää...