Enää vuosi aikaa liittyä Potilastiedon arkistoon!

Yksityisen terveydenhuollon palvelunantajien tulee liittyä Potilastiedon arkistoon ensi tilassa! THL:n mukaan uudet toiminnallisuudet on otettava käyttöön viimeistään 31.12.2017.

Vaikka nyt on kiire, siirtyminen kannattaa toteuttaa rauhassa ja johdonmukaisesti! Ota siis yhteys potilastietojärjestelmätoimittajaan. Liittymisprojekti on hyvä suunnitella yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan kanssa.

Tukea ja ohjeita liittymisvalmisteluihin on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER -yksiköstä sekä Kelan Kanta-palveluista.

https://www.thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/tietopalvelut/oper