Miltä liiton uusi logo ja ilme tulisi näyttää?

Liiton visuaalinen ilme uudistuu tänä vuonna. Miltä sinun mielestäsi ilmeen pitäisi näyttää ja mitä sen pitäisi kuvata? Onko värillä väliä? Mitä arvoja logon pitäisi ilmentää? Ja tunnelma - olisiko se pro, ihmisläheinen, tekninen vai millainen?  

Liiton visuaalisen ilmeen suunnittelijaksi valittava taho, kuten esimerkiksi mainostoimisto tai itsenäinen graafikko, valitaan tarjouskilpailun avulla noin kuukauden sisällä. Tarkoituksena on, että ensimmäisessä suunnittelupalaverissa jäsenistön kommentit käydään läpi huolellisesti valitun yhteistyökumppanin kanssa. 

Vastaa oheisesta linkistä! Kiitos! 

https://response.questback.com/suomenfysioterape…/qvvmy1puch