Kuntoutus kouluilla - monialainen yhteistyöfoorumi

kuntoutuskouluilla

Suomen Fysioterapeutit, Toimintaterapeuttiliitto, Puheterapeuttiliitto ja Psykologiliitto järjestävät maksuttoman tilaisuuden kuntoutuksen ja koulun arjen välisistä käytännöistä tiistaina 4.4.2017 klo 13-17 Akava-talon Valopihalla Helsingissä.

Tilaisuuden tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kehitystä ja kasvua kouluympäristössä monialaisesti. Tilaisuudessa nostetaan esille kouluympäristössä työskentelevien jäsenten arkea, esitellään hyvin toimivia malleja sekä kehitetään yhteistoimintaa. Osallistava keskustelutilaisuus, jossa sovitaan yhteistyökäytännöistä.

» Ilmoittautuminen: www.suomenfysioterapeutit.fi/yhteistyofoorumi

» Taustatietokysely terapeuttien ja koulujen välisestä yhteistyöstä: www.suomenfysioterapeutit.fi/koulukysely (voit vastata, vaikka et osallistuisikaan 4.4. tilaisuuteen)