Terveyspalvelualan Unioni neuvottelee

KA TIEDOTTAA

Neuvottelujärjestöt Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointialan liitto ovat jatkaneet työehtosopimuksen mukaista työryhmätyöskentelyä Etelärannassa jo useaan kertaan aina helmikuusta lähtien. Unionin neuvotteluryhmää johtaa maaliskuussa Terveyspalvelualan Unionin puheenjohtajaksi valittu Eve Becker, joka on Työterveyshoitajaliiton järjestöpäällikkö.

Terveyspalvelualan Unioni edustaa työehtosopimusneuvotteluissa seitsemää terveyspalvelualan jäsenjärjestöä ja niiden jäseniä, jotka tekevät työtä yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä ja yleishyödyllisten työnantajien palveluksessa johto-, esimies-, asiantuntija- tai ammattitehtävissä.

Suomessa on noin 7000 yksityistä terveydenhuollon palveluja tarjoavaa toimipaikkaa, kuten yksityiset sairaalat, lääkäriasemat, kuntoutuslaitokset, terveyskylpylät, lääketieteelliset laboratoriot ja tutkimuslaitokset, röntgenlaitokset sekä työterveyshuollon yksiköt. Yritysten lisäksi alalla toimii yhdistyksiä ja säätiöitä. Alalla on myös ulkomaisia toimijoita.

Yleisimpiä palveluja ovat erikoislääkäripalvelut, työterveyshuolto, laboratoriopalvelut ja kuntoutus. Palveluja ostavat kotitalouksien lisäksi työnantajat, Kela sekä työeläke- ja vakuutusyhtiöt.