Liikunta auttaa lasta oppimaan

Koululaiset liikkuvat tutkimusten mukaan liian vähän. Liikkumaton elämäntapa lisää ylipainon, tuki- ja liikuntaelinvaivojen sekä sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vähäinen liikunta ei myöskään tue lasten motoristen taitojen tai kouluaineiden oppimista eikä itsetunnon kehittymistä. Suomen Fysioterapeutit ry vaatii fysioterapeuttien asiantuntemuksen hyödyntämistä koululaisten terveydenhuollossa, jotta näihin ongelmiin puututtaisiin jo varhain.

Saarijärvi Keski-Suomessa on hyvä esimerkki siitä, jossa fysioterapeutti puuttuu jo aikaisessa vaiheessa koululaisten tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Perusturvaliikelaitos Saarikan fysioterapeuttina työskentelevä fysioterapeutti Anu Pollari pitää vastaanottoa Saarijärven ala- ja yläkoulun sekä lukion kouluterveydenhuollossa 2-3 päivää kuukaudessa. Alkuun oli ajatus tehdä vain ryhtitarkastuksia, mutta työnkuva on laajentunut tule-oireisten vastaanottoon.

 

-Kun koululaisten tuki- ja liikuntaelinvaivoihin päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa, saadaan hyviä tuloksia nopeasti. Lasten vanhemmat ovat antaneet positiivista palautetta myös siitä, kun lapset käyvät vastaanotolla koulupäivän aikana. Vanhemmat voivat toki tulla mukaan, jos se ajallisesti vain heille käy.

-Terveydenhoitajat ovat tyytyväisiä fysioterapiavastaanotosta. Yhteistyö on selvästi lisääntynyt, kun terveydenhuollon eri asiantuntijat työskentelevät samoissa tiloissa. Terveydenhoitajan ja fysioterapeutin lisäksi tiloissa työskentelevät psykologi, koululääkäri ja kuraattori, luettelee Anu Pollari.

Uudenlaiset oppimisympäristöt aktivoivat liikkumaan

Kouluterveydenhuollossa on paljon eriarvoisuutta siinä, miten helposti koululaiset pääsevät fysioterapeutin vastaanotolle. Oikeanlaiset välineet tai tuolin säädöt eivät ole tae hyvästä ergonomiasta, vaan kasvuikäisen lapsen tulee oppia käyttämään kehoaan monipuolisesti. Uudenlaiset oppimisympäristöt antavat hyvät mahdollisuudet ergonomian huomioimiseen ja liikkumisen aktivoimiseen jatkuvan istumisen sijaan.

-Jos jokaisessa koulussa olisi fysioterapeutti, koululaisten ergonomiaa voitaisiin huomioida nykyistä paremmin. Fysioterapeutti on avainhenkilö tukemaan lasten liikkumis- ja toimintakykyä kouluympäristössä, painottaa Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Saarijärveläinen koulu on hyödyntänyt fysioterapeutin asiantuntemusta myös opetuksessa. - Pidän 3-luokkalaisille ns. ryhtitunnin, jossa käydään läpi liikuntatottumuksia ja ruutuaika-asioita. Koululaiset saavat kotitehtäväksi UKK-instituutin laatimat liikkumisen määrän Vauhti virkistää - kortit ja niistä tulee heille läksyä, kertoo Anu Pollari.

Lisätietoa: puheenjohtaja Tiina Mäkinen, puh. 040 5077 382 tai fysioterapeutti Anu Pollari, puh. 040 5103 629

Yhteispohjoismainen kannanotto fysioterapeuttien lisäämisestä kaikille kouluille: http://bit.ly/2tCUbi2

Vauhti virkistää -kortit http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/695-Vauhti-virkistaa-arviointi-ja-seurantakortti.pdf

tervekoululainen.fi