Kuntayhtymä kantaa taloudellisen vastuun, jota ei pidä siirtää henkilöstölle

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava kuntayhtymä kantaa vastuun niin taloudesta samoin kuin töiden sujumisesta ja palvelujen järjestämisestä. Kuntayhtymä voi esittää henkilöstölleen palkattomien virka-/työvapaiden hakemista ja osa-aikaan siirtymistä taloudellisen tilanteen kohentamiseksi, kuten esimerkiksi Siun soten alueella on tehty.

Kuntoutusalan Asiantuntijat ry ei suosittele jäsenilleen (toimintaterapeutti ja fysioterapeutti) palkkatuloista luopumista sen perusteella, jossa kuntayhtymä on siirtämässä työnantajan vastuuta taloudesta ja sen hoidosta henkilöstölle.

 

Viranhaltija/työntekijä voi omista tarpeistaan johtuen hakea virka-/työvapaata tai mahdollisuutta siirtyä osa-aikatyöhön. Palkattoman virka-/työvapaan aikana ei ole oikeutta työttömyyskorvaukseen. Sillä on myös heikentävä vaikutus mm. mahdolliseen tulevaan sairausajan palkkaan, vuosiloman määrään, eläkkeeseen ym. palkkatulon ja työssäolon perusteella kertyviin vastaaviin etuuksiin.

Mikäli työnantajalla on tarve lomauttaa, sen tulee käydä yhteistoimintaneuvottelut henkilöstöä edustavien pääluottamusmiesten kanssa. Henkilöstön, työntekijän ei pidä sopia siitä, jotta ei menettäisi oikeuttaan työttömyysturvaan.

Jäsenien kannattaa olla yhteydessä omaan ammattiliittoonsa – Suomen Fysioterapeutit ry.