Suomen Toimintaterapeuttiliitto ja Suomen Fysioterapeutit ry: Osaamiskeskittymässä on huomioitava moniammatillinen kuntoutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymähankkeen vuoden 2017 alussa. Ammattikorkeakoulut järjestävät syyskuun alussa yhteistyötapaamisen, jossa keskustellaan osaamiskeskittymän toiminnasta ja haasteista.

Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen Fysioterapeuttien mielestä osaamiskeskittymäkeskustelu on linkitettävä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennemuutoksiin. Keskustelussa on tarkasteltava kuntoutuksen osaamistarpeita moniammatillisesti ja huomioitava kuntoutuksen alojen ydinosaamiset.

 

Akavalaiset kuntoutusalan liitot esittävät, että keskustelussa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

Osaaminen etusijalle: Osaamiskeskittymän yhtenä tavoitteena on oltava osaamisen tunnistaminen. Tämä tarkoittaa sekä kuntoutuksen yhteisen osaamisen tunnistamista, että tietyille aloille omimman ydinosaamisen tunnistamista. Rakenneuudistuksissa, kuten sote- ja kuntoutusuudistus, tarvitaan kuntoutuksen kokonaisuuden asiantuntijoita (esim. palveluiden ohjaaminen) ja kuntoutuksen ammattien (mm. toimintaterapeutti ja fysioterapeutti) osaajia.

Työelämän tarpeisiin vastaaminen: Koulutusmäärien ja osaamisen on vastattava työelämän tarpeita. Osaamiskeskittymän on kyettävä ennakoimaan yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuuden haasteita mm. tulevan sote- ja kuntoutusuudistuksen osalta. Koulutuksen tehtävä on myös auttaa ja tukea työelämää tunnistamaan tarvittava osaaminen.

Koulutuksen toteutuspaikoilla on työvoiman kannalta keskeinen merkitys. Keskitettäessä osaamista on huolehdittava siitä, että kuntoutuksen ammattitaito ja osaava työvoima eivät keskity vain tietyille maantieteellisille alueille. Toimintaterapeutteja ja fysioterapeutteja on oltava tarvittava määrä jokaisesta maakunnasta.

Työelämäharjoittelu on olennainen osa opintoja: Toimiva työelämäharjoittelu edistää ammatillista osaamista ja kasvua sekä mahdollistaa opiskelijoiden ajan tasalla pysymisen työelämän muutoksista. Opintoihin sisältyvän työelämäharjoittelun on oltava monipuolista, laadukasta ja tasapuolista koulutusohjelmasta ja opetuspaikkakunnasta riippumatta. Tällä hetkellä eroja on sekä harjoitteluiden tarjonnassa, että laadussa. Harjoittelun kautta tarjoutuu myös mahdollisuus moniammatilliseen yhteistyöhön jo opiskeluaikana.

Kuntoutuksen jatkokoulutus ja tutkimus: Näyttöön perustuvat käytännöt pohjautuvat tutkittuun tietoon ja takaavat kuntoutumisen potilasturvallisesti. Tämä on myös laadukkaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen perusta. Osaamiskeskittymää rakennettaessa on varmistettava kuntoutuksen ja sen alojen tieteellinen tutkimus sekä jatkokoulutus. Kuntoutuksen koulutuksen kokonaissuunnittelua ei voida tehdä vain AMK-tasolla, vaan on huomioitava myös yliopistotaso. Koulutusmahdollisuudet eivät saa pysähtyä AMK-tasolle.

Lisätietoja:

Hanna Häkkinen                               Leila Mäkelä Kehittämisasiantuntija                       Toiminnanjohtaja             Suomen Fysioterapeutit                     Suomen Toimintaterapeuttiliitto

puh. 040 129 1394                            puh. 040 823 4413

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.