Suoravastaanottotoiminta: Fysioterapeutin ensikäynnille lääkärin vastaanoton sijaan

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) muodostavat neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä. Fysioterapeuttien suoravastaanotto tarkoittaa, että potilas voi TULES-oireiden takia. mennä suoraan fysioterapeutin vastaanotolle lääkärissä käynnin sijaan.

Suoravastaanotto on tärkeä keino terveydenhuollon palvelujen parantamisessa ja hyvä esimerkki siitä, että palvelujen parantaminen ei aina aiheuta lisäkustannuksia. - Päinvastoin kuntoutukseen pääsyn nopeutuminen tuo säästöjä sairauslomapäivissä, kun potilaan ei tarvitse jonottaa lähetteen saamiseksi ensin lääkäriin ja sen jälkeen jonottaa uudelleen fysioterapiaan. Fysioterapiapalvelujen saatavuuden parantuminen vähentää sairauden kroonistumisen riskiä, mikä tuo edelleen säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollolle, huomauttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin fysiatrian ylilääkäri Jari Ylinen, joka on Suomen fysiatriyhdistyksen puheenjohtaja. 

Potilaat eri asemassa suoravastaanotolle pääsyn suhteen

Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkisen mukaan suoravastaanottotoiminta on otettu käyttöön osassa sairaanhoitopiirejä. Niissä sairaanhoitopiireissä, joissa sitä ei ole otettu käyttöön kattavasti, se on kuitenkin otettu käyttöön osassa kuntia. Potilaat ovat siis erilaisessa asemassa kuntoutuspalvelujen suhteen sairaanhoitopiiristä ja kunnasta riippuen.

Nyt julkaistun suoravastaanottokoulutuksen suosituksen tavoitteena on helpottaa koulutuksen sisällön suunnittelua niissä sairaanhoitopiireissä, jossa sitä ei ole vielä järjestetty. Toisaalta niissäkin sairaanhoitopiireissä, joissa koulutus on jo toteutettu, tarvitaan suoravastaanottotoiminnan lisääntymisen ja myös henkilöstön vaihtumisen vuoksi uusia koulutuksia. Suositusta kirjoitettaessa on huomioitu myös se, että tulevaisuudessa koulutus voidaan järjestää SOTE-alueen toimesta.

Korkeatasoista suoravastaanottotoimintaa

Useassa sairaanhoitopiirissä ja kunnassa on järjestetty fysioterapeuteille täydennyskoulutusta suoravastaanottotoimintaa varten. Koulutuksen sisältö on ollut kohtalaisen yhtenäinen, mutta niiden välillä on ollut myös eroja. Tämän johdosta fysiatrien ja fysioterapeuttien yhdistykset päättivät yhdessä laatia suosituksen suoravastaanottokoulutuksen sisällöstä niin, että se on järjestäjätahosta riippumatta korkeatasoista ja riittävän laaja-alaista huomioiden TULES-liittyvät moninaiset ongelmat. 

-Pelkkä suositus ei luonnollisesti takaa koulutuksen tasoa vaan se, että sekä kouluttajatahot että koulutuspalvelujen ostajat pitävät suositusta perustasona niiden järjestämisessä, huomauttaa Jari Ylinen.

Lisätietoja: puheenjohtajat Tiina Mäkinen, puh. 040 5077 383 ja Jari Ylinen, puh. 014 269 1645

Suositus fysioterapeutin tule-suoravastaanottokoulutuksesta: http://bit.ly/2xTI549