JUKO: Henkilöstöedustajien aseman parantaminen ehtona paikalliselle sopimiselle

kvtes

Kunta-alan neuvotteluosapuolet tapasivat eilen 24. tammikuuta 2018. Tällä kertaa neuvotteluissa ei tullut esille uusia avauksia. KT Kuntatyönantaja haluaisi käyttää paikallisesti jaettavia järjestelyeriä. Palkansaajat kuitenkin edellyttävät, että henkilöstöedustajat saavat enemmän aikaa neuvottelemiseen ja korvaukset paranevat ennen kuin paikallista sopimista voidaan kehittää tai käyttää järjestelyeriä.

Julkisalan koulutettujen JUKO ja koulutetut hoitajat KoHo (SuPer ja Tehy) kannattavat prosentuaalisia korotuksia, mutta Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) hakee sekalinjaa. Korotusten suuruudesta ei vieläkään keskusteltu. Sen sijaan puhetta oli mahdollisten järjestelyerien kohdentamisesta keskustason määräyksin.

Pääneuvotteluryhmässä käytiin läpi työaikaa ja varhaiskasvatusta käsittelevien työryhmien tilanne. Asioiden tarkastelua jatketaan KVTES-ryhmässä.

Neuvotellen ja sopien

Kunta-alan puheenjohtajat tapaavat tänään pääministeri Juha Sipilän keskustellakseen lomarahaleikkausten kompensoimisesta. Puheenjohtaja Olli Luukkainen nostaa esille koko julkisen sektorin lomarahakysymyksen.

Fysioterapeutteja ja muita akavalaisia korkeakoulutettuja asiantuntijoita edustava JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se muodostaa korkeasti koulutettuja edustavan julkisen alan yhteenliittymän. JUKOon kuuluu kahdeksan jäsenyhdistystä, joilla on henkilöjäseniä yhteensä runsaat 200 000.

Neuvotteluja jatketaan maanantaina 29. tammikuuta 2018.