Ylempi korkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulut

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK)

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tutor-ohjaajan ohjauksella. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen.

Sosiaali- ja terveysalalla ylempi amk-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä ja sen voi suorittaa työn ohessa. Tutkinnon suorittaneet rinnastetaan viranhaussa tiedekorkeakoulujen terveystieteiden maisterintutkinnon suorittaneisiin.

Yliopistot

Maisteritutkinto

Yliopistoissa on uusi 2-portainen tutkintorakenne (3+2). Ensin suoritetaan kolmen vuoden laajuinen kandidaatintutkinto (180 opintopistettä) ja sen jälkeen kahden vuoden laajuinen maisteritutkinto (120 opintopistettä). Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). Aloitettaessa maisteriopintoihin kuuluvia syventäviä opintoja tulee kandidaatin tutkinnon tai tarvittavien täydentävien opintojen (terveystieteiden koulutuksen ammattitutkinnon suorittaneet) olla kokonaan suoritettuna.

Ainoastaan Jyväskylän yliopistossa on mahdollisuus opiskella fysioterapiaa pääaineena fysioterapian tutkija/asiantuntijan tai terveystieteiden opettajan opinnoissa. 

Maisterin tutkinnon jälkeen fysioterapian yliopisto-opintoja voi jatkaa terveystieteiden lisensiaatiksi tai tohtoriksi.