Fysioterapeutti työsuhteessa

Työsuhteen ehdot määräytyvät lakien ja asetusten perusteella sekä alan voimassa olevan työehtosopimuksen mukaan. Työsopimus-, vuosiloma- ja työaikalait ym. työsuhteita koskevat lait määrittävät työsuhteen vähimmäisehtoja. Jos työnantaja on järjestäytynyt esimerkiksi kunnalliseen tai yksityiseen työnantajajärjestöön, työsuhteissa noudatetaan alan työehtosopimusta.

Yksityisellä fysioterapia-alalla - esimerkiksi pienessä fysioterapiayrityksessä - ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, joka koskisi kaikkia työpaikkoja. Kuitenkin työnantajan velvollisuus on olla selvillä oikeista työsuhteen ehdoista ja työehtosopimuksesta. 

Palkkauksessa noudatetaan alan yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä. Jos yleissitovaa työehtopimusta ei ole, palkka määräytyy työnantajan ja työntekijän välisessä neuvottelussa. Yli- ja sunnuntaityökorvaukset on maksettava työaikalain mukaan. Palkanmaksun yhteydessä työnantajan on annettava työntekijälle laskelma eli ns. palkkakuitti, josta käy ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisen perusteet.

» Työsopimuslaki (Finlex)

» Työaikalaki (Finlex)

» Vuosilomalaki (Finlex)

Lue Lisaa Aiheesta