Tästä numerosta löytyvät seuraavat artikkelit ja palstat:

Lue lisää...

fysioterapia_410

Juuri ilmestyneessä, kevään viimeisessä Fysioterapia -lehdessä (4/10) paneudutaan muun muassa sääri- ja reisiamputaatiopotilaiden kuntoutukseen.

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä tehdyn tutkimuksen mukaan alaraaja-amputaatiopotilaiden kuntoutus näyttää toteutuvan pääosin potilaita tyydyttävästi. Tutkimus toi esille kuitenkin useita epäkohtia.

Kotona asuvista 39 vastaajasta vain neljä ilmoitti, että heille oli laadittu kuntoutussuunnitelma. Haastelluista 60 prosenttia koki, että he eivät olleet saaneet riittävästi tietoa kuntoutuksesta siirtyessään terveyskeskuksen vuodeosastolle ja 23 prosentin mielestä he eivät olleet saaneet sitä riittävästi jatkohoitopaikassaan. Valtaosa näistä amputaatiopotilaista oli kuitenkin tyytyväisiä kuntoutustoimenpiteisiin, mutta moni kaipasi yleiskuntoa kohentavaa harjoittelua.

Tutkijat toteavat, että vaikka proteesi on kallis, niin mahdollistaessaan potilaan kävelykyvyn ja itsenäisen selviytymisen kotona, yhteiskunta säästää merkittävästi. Lisäksi proteesi parantaa potilaan elämänlaatua ja aktiivinen liikkuminen edistää yleistä terveydentilaa. Proteesin hankkimatta jättämistä ei siten voida perustella kustannussäästöillä.

Lehdessä kerrotaan myös, että EU:ssa ollaan laatimassa suosituksia yhtenäisistä terveyskuntotesteistä. UKK-instituutin asiantuntijoiden tehtävänä on valita tähän kokonaisuuteen aikuisten fyysisen kunnon mittarit. Toistaiseksi ALPHA-FIT -testistöä ei ole vielä laajemmin esitelty. Tällä hetkellä testaajan opas ja siihen liittyvä DVD ovat vain englanninkielisessä muodossa. Testistön käyttöä edistetään myöhemmin mahdollisesti levittämällä sitä internetissä, jolloin se olisi kaikkien saatavilla. Tarkoituksena on saada eri toimijat käyttämään näitä testejä omassa työssään. 

Koordinaattori Tiina Heinonen kertoo artikkelissaan, että nyt ovat kuntotestauksen hyvät käytännöt valmistuneet. Uudesta lehdestä löydät kymmenen askelta kuntotestauksen hyväksi käytännöksi. Heinosen mukaan on tärkeää, että testaajat käyttävät vain tutkittuun tietoon perustuvia menetelmiä.

Tässä numerossa jatkuu myös fysioterapian johtajuus -sarja. Nyt haastateltavana on KYS:n osastonhoitaja Annmari Kainulainen, joka kokee projektinomaisen työskentelyn ja asioiden laaja-alaisen tarkastelun kiehtovana. Lue lehdestä lisää hänen ajatuksiaan fysioterapian johtamisesta. {jcomments off}

Fysioterapeuttien laajennettuja tehtäväkuvia ja tehtäväsiirtoja on Suomen lisäksi kokeiltu useissa maissa ympäri maailmaa hyvin tuloksin, esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsivien työntekijöiden töihin paluu on nopeutunut ja terveydenhuollon kustannukset ovat vähentyneet. Kehittämisasiantuntija Anna Kukka kirjoittaa asiasta tuoreessa Fysioterapia -lehdessä.

Mitä sinä olet mieltä? Kommentoi!

Lue lisää...