Johtamisopinnot

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehillä on erilaisia ja eritasoisia väyliä hankkia johtamisosaamista. Oppia voi hankkia muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutuksista, suorittamalla johtamisen erityisammattitutkinnon, yliopistojen MBA-ohjelmista tai muista johtajuuteen liittyvistä opinnoista sekä useiden yksityisten tahojen järjestämistä johtamisopinnoista.

Johtamisen opintoja voi suorittaa mm. seuraavissa yliopistoissa ja korkeakouluissa:

YLIOPISTO / AMK
OPINNOT
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Terveyshallintotiede (TtM)
Sosiaalihallintotiede (YTM)
Hoitotieteen johtaminen (TtM)
TAMPEREEN YLIOPISTO
Hoitotieteen johtaminen (TtM)
Moniammatillinen terveydenhuollon johtamiskoulutus 10-60 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD (60 op)
AMMATTIKORKEAKOULUT:
Jyväskylän amk, Karelia, Lahden amk, Metropolia, Mikkelin amk, Oulun amk, Savonia, Savonlinnan amk, Seinäjoen amk, Tampereen amk, Turun amk
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (90 op): Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma; Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot (30 op)

 

Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-opintoja järjestetään mm. Tampereen yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Liikkeenjohdon MBA-tutkintoja voi suorittaa useissa yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa. Johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) voi suorittaa useissa eri oppilaitoksissa.