Fysioterapian tutkimus

Fysioterapia on oma tieteenalansa, jossa lähtökohtana ovat sen ajankohtaiset kysymykset, kuten fysioterapian ja sen menetelmien vaikuttavuus sekä näyttöön perustuvan fysioterapian kehittäminen. Perustutkimuksella laajennetaan fysioterapian tietopohjaa esim. terapiamenetelmen valintojen perustelemiseksi. Lisäksi tehdään tutkimusta fysioterapian kliinisiin käytäntöihin liittyvien menetelmien arvioinnista.

Vaikuttavuuden vaatimus on oleellinen osa fysioterapiaa. Fysioterapiassa vaikuttavuudella tarkoitetaan tavoitteiden mukaisten tulosten saavuttamista. Vaikutus ilmenee muutoksena ihmisen tilassa esim. liikkumiskyvyssä tai vaikuttavuus on ihmisen tilan vakaana pitämistä esim. kävelykyvyn säilyminen.

Jotta fysioterapiakäytäntöjä voidaan kehittää näyttöön perustuen, tarvitaan vielä runsaasti uutta fysioterapian perustutkimusta ja sen perusteella tehtyjä vaikuttavuustutkimuksia.

 

Lue Lisaa Aiheesta