Fysioterapian opinnäytetyöstipendi

Liitto jakaa vuosittain opinnäytetyöstipendit alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sarjoissa. Hakuohjeet ja lomakeet löydöt alta. Hakuaika päättyy 30.11.2017.

document Opinnäytetyöstipendi 2017, hakemuslomake (978 KB)

document Opinnäytetyöstipendi 2017, hakemuksen täyttöohjeet (976 KB)

Vuoden 2016 opinnäytetyöstipendi

Alempi korkeakoulututkinto -sarjassa stipendin saajaksi valittiin Antti Pennanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta opinnäytetyöllä: Terveiden koehenkilöiden kävelyn EMG-analyysi polviartroosin konservatiivisessa hoidossa käytettävillä biomekaanisilla jalkineilla.

Vuoden 2015 opinnäytetyöstipendi

Alempi korkeakoulututkinto -sarjassa stipendin saajaksi valittiin Anu Maltari ja Ria Lassila Lahden ammattikorkeakoulusta opinnäytetyöllä: Mikä ikääntynyttä liikuttaa? Käyttäjälähtöinen kehittämistyö Peruspalvelukeskus Oivan alueen ikääntyneiden liikunnallisen elämäntavan edistämisessä teknologian avulla

Ylempi korkeakoulututkinto -sarjassa stipendin saajaksi valittiin Mia Kilkki, Turun ammattikoreakoulusta opinnäytetyöllä: Liikuntatoiminnan kehittäminen ”neuroliikkujille” – Liikuntaseurojen kokema yhteistyön ja koulutuksen tarve lajinsa soveltamisessa. 

Vuoden 2014 opinnäytetyöpalkinto

Alemman korkeakoulututkinnonsarjassa palkinnon saajaksi valittiin Kaisa Juvonen ja Sini Ratilainen Karelia ammattikorkeakoulun fysioterapian koultusohjelmasta opinnäytetyöllä "SUVIKULMA - Lähiliikuntapuisto ikäihmisille Joensuun Niinivaaralle".

Vuoden 2013 opinnäytetyöpalkinnot

Alemman korkeakoulututkinnon sarjassa palkittiin Sari Kihl ja Mira Sillanpää Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelmassa valmistuneesta opinnäytetyöstä "Liikkumisen ja liikkumisen valmiuksien manuaalinen ohjaaminen. Opetusmateriaalin tuottaminen fysioterapian koulutusohjelmaan".Työn tuloksena syntyi video- sekä kirjallinen opetusmateriaali, jotka tulevat Lahden ammattikorkeakoulun uudistuvan fysioterapian koulutusohjelman käyttöön sähköisessä oppimisympäristössä.

Ylemmän korkeakoulututkinnon sarjassa palkittiin Outi Ilves Jyväskylän yliopiston Terveystieteiden laitoksella valmistuneesta opinnäytetyöstä "Kinesiofobian ja fyysisen aktiivisuuden muutokset lannerangan spondylodeesi-leikkauksen ja 12 kuukauden postoperatiivisen harjoitteluintervention jälkeen".

Vuoden 2012 opinnäytetyöpalkinnot

Sini Ahola, Virpi Vähäkangas ja Anna Troberg saivat Suomen Fysioterapeuttien vuoden 2012 Fysioterapian opinnäytetyöpalkinnot.

Alempi korkeakoulututkinto –sarjassa Sini Ahola ja Virpi Vähäkangas palkittiin Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyöstä "Ensihymystä kuperkeikkaan – Vauvan ensimmäisen vuoden motorista kehitystä edistävä käsittelyohje".

Ylempi korkeakoulututkinto –sarjassa Anna Troberg palkittiin Metropolia ammattikorkeakoulun kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetyöstä "Kotiuttamisesta kotiutumiseen – aivoverenkiertohäiriöpotilas kohteesta toimijaksi. Kuvaus tulevaisuuden toiminnasta".

Vuoden 2011 opinnäytetyöpalkinnot

Alempi korkeakoulututkinto sarjassa palkinnon saajaksi valittiin Minna-Maarit Piispanen Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöllä: Sykevälimittaus mobiilin työn kuormittavuuden arviointimenetelmänä ja ylempi korkeakoulututkinto –sarjassa palkinnon saajaksi valittiin Kati Kulju Turun yliopiston hoitotieteiden laitoksen pro gradu –työllä: Eettiset ongelmat fysioterapeutin työssä.

Vuoden 2010 opinnäytetyöpalkinnot

Alempi korkeakoulututkinto sarjassa palkinnon saajaksi valittiin Mirja Ropponen ja Anna Troberg Metropolia ammattikorkeakoulun opinnäytetyöllä: Varhaisvaiheen alaselkäpotilaan vastaanottotoiminta tehtäväsiirtona fysioterapeuteille perusterveydenhuollossa – kolmen ammattiryhmän kokemuksia.

Ylempi korkeakoulututkinto –sarjassa palkinnon saajaksi valittiin Kati Nykänen Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen pro gradu –työllä: The effectiveness of robot-aided upper limb therapy in stroke rehabilitation. A systematic review of randomized controlled studies.