Myönnetyt apurahat 2017

Alanko Hilkka Tuulikki, 500€
Posteriesitys: Participation of rehabilitees with acute disease in the goal setting process. WCPT Congress 2. – 4.7.2017, Cape Town, South Africa.

Henttonen Niina Marika, 500€
Posteriesitys: Shared understanding about rehabilitation is built in partnership. EFRR Congress 24. – 27.5.2017, Glaskow, Skotland.

Holopainen Riikka, 700€
Tutkimus: Väitöskirjan “Biopsykososiaalinen lähestymistapa alaselkäkivun hoidossa” liittyvien haastattelujen toteuttaminen.

Karinkanta Saija Katariina, 700€
Tutkimus: ”Iäkkäiden kaatumisvaaran arviointiin ja toimenpiteiden suunnitteluun keskittyvä KAAOS-klinikan toimivuus ja vaikuttavuus Kotkassa”, UKK-instituutti.

Korpi Hilkka Maija, 500€
Posteriesitys: Practical work in physiotherapy students professional development. WCPT Congress 2. – 4.7.2017, Cape Town, South Africa

Kulju Kati Johanna, 700€
Tutkimus: Väitöskirjan ” Ethical compentece of physiotherapist – concept and evaluation”aineiston tilastollinen analysointi.

Sjögren Tuulikki, 700€
Tutkimus: ”Fysioterapeuttien ydinosaaminen – jatkotutkimus fysioterapiaopiskelijoille (2017-18)”, Jyväskylän yliopisto

Turunen Katri Maria, 700€
Tutkimus: ”Sairaalasta kotiutuvien iäkkäiden potilaiden tehostettu kotikuntoutus fyysisen aktiivisuuden ja liikkumiskyvyn edistämiseksi”, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter.