Tietokantoja

» PEDro
PEDro on maksuton fysioterapian näyttöön perustuvan tutkimuksen tietokanta, joka sisältää yli 22000 fysioterapia-artikkelia ja/tai -suositusta.  PEDrosta löytyvät artikkeleiden tiivistelmät, linkit full text-osioon ja viitetiedot. PEDroa ylläpitää The Centre of Evidence-Based Physiotherapy (CEBP), jonka tarkoituksena on tukea näyttöön perustuvaa fysioterapiaa.
Kun haluat etsiä tietoa PEDrosta, klikkaa etusivun yläpalkista kohtaa "simple search" tai "advanced search" -linkkiä.

» The Cochrane Collaboration
The Cochrane Collaboration on kansainvälinen, ei-kaupallinen ja itsenäinen online-verkosto, joka toimii yli sadassa maassa. Verkosto tuottaa ajantasaista tieteelliseen näyttöön perustuvaa tietoa terveydenhuollon eri interventioista. Verkosto käyttää tutkimuksissaan luotettavia menetelmiä. Verkoston tuottamiin katsauksiin (Cochrane Reviews) on koottu kattavasti kaikki korkealaatuinen tieto rajatusta aiheesta. Uusille käyttäjille löytyy opas kohdasta About us > Newcomers guide. Tutkimuksiin pääset kohdasta To The Cochrane Library.

» PubMed
PubMed on lääketieteellinen kokoteksti- ja viitetietokanta, joka sisältää yli 22 miljoonaa viitettä Medlinen hakuohjelmista sekä linkkejä myös lehtiin ja artikkeliteksteihin. Sivuston käyttöohjeet löytyvät kohdasta PubMed Quick Start Guide. Etusivun ylälaatikkoon voit kirjoittaa avainsanan/hakutermin. Esim. PubMed Health-kohdasta löytyy tutkimuksia interventioiden kliinisestä vaikuttavuudesta.

» Tietokanta Ohtanen
Tietokanta Ohtanen sisältää suomenkielisiä tiivistelmiä terveydenhuollon menetelmien arviointiraporteista (health technology assessment, HTA). Raporteissa arvioidaan lääkkeiden, laitteiden, toimenpiteitten tai hallinnollisten tukijärjestelmien vaikutuksia potilaiden terveyteen, elämänlaatuun, kustannuksiin, jne. sekä erilaisia eettisiä ja sosiaalisia näkökulmia. Tietokanta Ohtanen on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille. Ohtasessa on yli 3000 raporttitietoa ja yli 1000 suomenkielistä tiivistelmää. Ohtasta ylläpitää terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö Finohta, joka toimii Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksessa. Tietokantaan otetaan pääsääntöisesti INAHTA:an kuuluvien arviointiyksiköiden raportteja. INAHTA on arviointiyksiköiden kansainvälinen verkosto, jonka rahoituksesta yli puolet tulee julkisista lähteistä.

» Terveyskirjasto
Terveyskirjasto tuottaa luotettavaa, riippumatonta ja ajantasaista tietoa terveydestä ja sairauksista. Artikkelit ja ohjeet perustuvat Suomen Lääkäriseura Duodecimin asiantuntijoiden tuottamiin kansallisiin hoitosuosituksiin ja Kustannus Oy Dodecimin julkaisemiin lääkäreiden käsikirjoihin. Terveyskirjastossa on jo yli 10 000 asiantuntija-artikkelia. Tiedonhaku käynnistyy vasemmasta ylälaatikosta. Käyttöohje löytyy alapuolelta, kohdasta "Lue lisää".