Väitöskirjat 2004-2005

Väitöskirjat 2005

Kärki Anne
Physiotherapy for the functioning of breast cancer patients (Rintasyöpäleikattujen toimintakyky ja siihen vaikuttaminen fysioterapiassa ja harjoittelussa), Jyväskylän yliopisto

Peurala Sinikka
Rehabilitation of Gait in Chronic Stroke patients (Kävelyn kuntoutus kroonisen vaiheen aivohalvauskuntoutujilla), Kuopion yliopisto

Päätalo Margin
Strategisista valinnoista kokonaishallintaan. Kunnan palvelurakenneprojektin toteutus muutosprosessina. From strategic choices to overall management. The implementation of a project on local service structure as a change process.

Surakka Jukka
Power-type stregth training in middle-aged men and women. Kuopion yliopisto

Tamminen-Peter Leena
Hoitajan fyysinen kuormittuminen potilaan siirtymisen avustamisessa - kolmen siirtomenetelmän vertailu. Turun yliopisto

 

Väitöskirjat 2004

Hautala Arto
Effect of physical exercise on autonomic regulation of hart rate. Oulun yliopisto

Hyppönen Hannele
Tekniikka kehittyy, kehittyvätkö palvelut? Tapaustutkimus kotipalvelujen kehittämisestä teknologiahankkeessa. Helsingin yliopisto

Loppela Kaija
Ihminen ja työ- keskustellen työkuntoon. Työyhteisön kehittäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan viitekehyksessä. Tampereen yliopisto

Punakallio Anne
Balance abilities of workers in physically demanding jobs with special reference to firefighters of different ages (Tasapainon hallinta fyysisesti kuormittavaa työtä tekevillä, erityisesti eri-ikäisillä palomiehillä), Kuopion yliopisto

Rissanen Aaro
Back muscles and intensive rehabilitation of patients with chronic low back pain. Effects on back muscle structure and function and patient disability, Jyväskylän yliopisto

Savinainen Minna
Physical Capacity and Workload among Ageing Workers (Ikääntyneiden työntekijöiden fyysinen toimintakyky ja työn kuormittavuus), TAmpereen yliopisto

Sihvonen Sanna
Postural Balance and aging: Cross-sectional comparative studies and a balance training intervention, Jyväskylän yliopisto

Vehmasvaara Päivi
Ensihoitotyön fyysinen kuormittavuus ja ensihoitajien työkyvyn fyysisiä edellytyksiä arvioivan testistön kehittäminen, Kuopion yliopisto

Veijola Arja
Matkalla moniammatilliseen perhetyöhön - lasten kuntoutuksen kehittäminen toimintatutkimuksen mallilla. Oulun yliopisto