Väitöskirjat 2008-2009

Väitöskirjat 2009

Pasanen Kati

Floorball injuries: epidemiology and injury prevention by neuromuscular training. Tampereen yliopisto.

Alanen Seija
Implementing an evidence-based hypertension guideline into Finnish primary care nursing. Turun yliopisto.

Iinattiniemi Sari
Fall accidents and exercise among a very old home-dwelling population. Oulun yliopisto.

Immonen-Orpana Päivi
Onnistuneen ikääntymisen ymmärrystä rakentamassa. Fysioterapeuttiopiskelijoiden oppiminen kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen kehyksessä. Helsingin yliopisto.

Nikander Riku
Exercise Loading and Bone Structure. Jyväskylän yliopisto.
(Väitöskirja on julkaistu sarjassa: Studies in Sport, Physical Education and Health no 136.)

Saarni Lea
Kontrolloitu interventiotutkimus koulutyöpisteiden vaikutuksista koululaisten tuki- ja liikuntaelinten terveyteen. Tampereen yliopisto.

Wallin Marjo
Community-dwelling older people in inpatient rehabilitation:Physiotherapists’ and clients’ accounts of treatments, and observed interaction during group sessions. Jyväskylän yliopisto. (Väitöskirja on julkaistu Kelan Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia sarjassa numerona 103, 2009.)

 

Väitöskirjat 2008

Aittasalo Minna
Promoting physical activity of working aged adults with selected personal approaches in primary health care. Feasibilty, effectiveness and an example of nationwide dissemination. Jyväskylän yliopisto.

Anttila Heidi
Evidence-based Perspective on CP Rehabilitation. Helsingin yliopisto.

Hassinen Maija
Metabolista oireyhtymää ennustavat tekijät ja seuraukset – väestötutkimus ikääntyvillä miehillä ja naisilla. Kuopion yliopisto.

Komulainen Pirjo
The association of vascular and neuroprotective status indicators with cognitive functioning. Kuopion yliopisto.

Laitinen-Väänänen Sirpa
The construction of supervision and physiotherapy expertise: A qualitative study of physiotherapy students' learning sessions on clinical education. Jyväskylän yliopisto.

Oksanen Airi
Neck muscle function in adolescent headache. Turun yliopisto.

Paltamaa Jaana
Assessment of physical functioning in ambulatory persons with multiple sclerosis. Aspect os reliability, resposiveness, and clinical usefulness in the ICF framework. Jyväskylän yliopisto

Suhonen Liisa
Ammattikorkeakoulun lehtoreiden käsityksiä tutkivasta ja kehittävästä työotteesta. Joensuun yliopisto.

Sipari Salla
Kuntouttava arki lapsen tueksi. Jyväskylän yliopisto.

Turpeenniemi Kaisa
Siedä olevaa, muuta tulevaa. Hyvinvointialojen opettajien stressin kokeminen. Lapin yliopisto.