Väitöskirjat 2012-2013

Väitöskirjat 2013

Anu Valtonen
Asymmetrical Muscle Strength Deficit, Mobility Limitation and Aquatic Resistance Training in Persons With Knee Osteoarthritis.
» https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/41000

Ritva Sakari
Mobility and its decline in old age. Determinants and associated factors.
» https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40841

Anders Romberg
Effects of Exercise Training on Functioning in Persons with Multiple Sclerosis (Liikuntaharjoittelun vaikutukset MS-tautia sairastavien toimintakykyyn)
» http://tampub.uta.fi/handle/10024/68238

Johanna Edgren
Physical disability in community-dwelling older people after hip fracture. Randomized controlled trials with physical rehabilitation
» https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42496

Väitöskirjat 2012

Pia Nyman
Patienters uppfattning om funktionsförmåga och välbefinnande efter operativ och konservativ behandling vid supraspinatus-syndrom.
» http://tampub.uta.fi/handle/10024/66915

Ira Jeglinsky
Family-centredness in services and rehabilitation planning for children and youth with cerebral palsy in Finland
» http://publications.ki.se/xmlui/handle/10616/41129

Katri Lihavainen
Mobility Limitation, Balance Impairment and Musculoskeletal Pain among People Aged ≥ 75 Years: A Study with a Comprehensive Geriatric Intervention” (Liikkumiskyvyn rajoituksen, tasapainon hallinnan heikentymisen ja tuki- ja liikuntaelimistön kivun yhteys sekä geriatrisen intervention vaikutukset)
» http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-4620-3

Jutta Pulkki
Aluetason kuntoutusjärjestelmä -Rakenne, organisaatio ja toiminta palvelujen saatavuuden näkökulmasta
» http://urn.fi/urn:isbn:978-951-44-8720-0

Leena Ristolainen
Sports injuries in Finnish elite cross-country skiers, swimmers, long-distance runners and soccer players
» https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37311

Merja Sallinen
Women's narratives on fibromyalgia, functioning and life events (Naisten elämäntarinallisia kokemuksia fibromyalgiasta, toimintakyvystä ja elämäntapahtumista)
» http://julkaisut.jyu.fi/?id=978-951-39-4696-8