Väitöskirjat 2014-2015

Väitöskirjat 2015

Tapio Ojala
The essence of the experience of chronic pain - A phenomenological study
» https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/45325

Eeva-Leena Ylimäki
Ohjausintervention vaikuttavuus elintapoihin ja elintapamuutokseen sitoutumiseen
» http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-0752-0

Väitöskirjat 2014

Sami Tarnanen
Rehabilitation after lumbar spine fusion : development of an exercise program
» https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44604

Niko Wasenius
Influence of exercise training on daily physical activity and risk factors for type 2 diabetes
» https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135952

Kristiina Hellstén
Työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus vanhustenhoidossa - seurantatutkimus ergonomisen kehittämistyön tuloksista. Work-related physical and phychological stress in elderly care - Follow-up study of the implementation and impact of an ergonomic intervention
» http://www.doria.fi/handle/10024/98971