Parkinson-fysioterapian suositus

Englanninkielinen Euroopan alueen yhteinen Parkinson-fysioterapian suositus on julkaistu. Suositus vastaa kysymyksiin Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksesta. Se sisältää näyttöä kliinisestä tutkimuksesta, eurooppalaisten asiantuntija-fysioterapeuttien ja Parkinsonin tautia sairastavien näkemyksiä kuntoutuksesta sekä sen hallinnasta. Suosituksessa on täsmällistä tietoa käytännön työtä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille ja informaatiota kuntoutuksesta Parkinsonin tautia sairastaville. Lisäksi se sisältää hyviä käytännön esimerkkejä Parkinsonin tautia sairastavien tukemiseksi. Suosituksen vaikuttavuusosiosta (luku 6) on nyt tehty suomenkielinen käännös, joka käsittelee fysioterapian menetelmiä Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksessa.

Suomen Fysioterapeutit on ollut mukana suosituksen päivitystyössä ja liiton edustajana suositustyöryhmässä toimii TtT Jaana Paltamaa.

Lataa suositus tästä:

» Suosituksen suomenkielinen käännös
» Eurooppalainen suositus kokonaisuudessaan