Fyysinen aktiivisuus tupakasta vieroituksen tukena

Suomen Fysioterapeutit on ollut mukana Euroopan aluejärjestön koordinoimassa ’Staying Clean’ EU-projektissa, jossa laadittiin fysioterapiasuositus tupakasta vieroituksen tukemiseen. Suositus julkaistiin vuonna 2008.

Projektin tarkoituksena oli kehittää näyttöön perustuva fysioterapeuttien ohjaama harjoitusohjelma tiettyjen riskiryhmien tupakoinnin lopettamisen tukemiseksi. Suositus sisältää fysioterapeuteilla ja muille terveydenhuollon ammattilaisille tietoa niistä keskeisistä tekijöistä, jotka liittyvät ohjattuun harjoitusohjelmaan.

Riskiryhmään kuuluvia ovat mm.

  • COPD
  • syöpä
  • sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet
  • osteoporoosi
  • raskaana olevat naiset
  • mielenterveyspotilaat
  • dementia ja kognitiiviset häiriöt
  • leikkaukseen menevät potilaat


» Tutustu suositukseen