Hyvä fysioterapiakäytäntö

Hyvä fysioterapiakäytäntö on toimintatapa, jossa yhdistyvät näyttöön perustuvat työkäytännöt, organisaation toiminnan ja fysioterapeuttien osaamisen kehittäminen. Näyttöön perustuva työ tarkoittaa parhaan saatavilla olevan tutkimuksellisen tiedon yhdistämistä fysioterapeutin kliiniseen kokemukseen ja potilaan käsityksiin. Organisaation toiminnan kehittäminen tarkoittaa nykytilan arviointia, uusien työkäytäntöjen luomista ja oppimista sekä muutoksen hallinnan tukemista johtamisen avulla. Hyvien käytäntöjen tavoitteena on laadun ja tuloksellisuuden varmistaminen.

Fysioterapeuttien maailmanjärjestö on laatinut standardit, joiden mukaan se suosittelee kehittämään fysioterapiakäytäntöjä parhaan saatavilla olevan tiedon (EBP) avulla. Suomen Fysioterapeuttien vuonna 2004 käynnistyneessä Hyvä fysioterapiakäytäntö -hankkeessa on laadittu kolme fysioterapiasuositusta. Tutustu liiton suosituksiin tästä >>

TOIMIA on toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto. TOIMIA-tietokannasta löytyy pätevää tietoa toimintakyvyn mittareista ja suosituksista. Tutustu tästä>>

Kuntoutuksen hyviä käytäntöjä on esitelty Kuntoutusportin sivuilla. Tutustu tästä>>