Ammatissa kehittyminen

Fysioterapeutin ammattitaito ja asiantuntijuus perustuu korkeatasoiseen, kansainvälisen vertailun kestävään perus- ja jatkokoulutukseen. Jäsenenä voit osallistua liiton ja yhteisöjäsenten järjestämiin, moniin täydennyskoulutuksiin. Tiedot koulutuksista samoin kuin fysioterapian väitöskirjat, keskeiset tietokannat ja fysioterapian menetelmiin liittyviä arviointiraportteja löydät helposti ja nopeasti liiton verkkosivuilta.

» Koulutuskalenteri
» Fysioterapian tutkimus (mm. väitöskirjat)
» Tietokannat

Liiton Hyvä fysioterapiakäytäntö -hankkeessa tuotetaan fysioterapiasuosituksia Duodecimin Käypä Hoito –suositusten rinnalle. Liitto on julkaissut kolme fysioterapiasuositusta: polven ja lonkan nivelrikon fysioterapia, sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus sekä kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisy. Lisäksi fysioterapeuttien Euroopan aluejärjestön kanssa on tekeillä Parkinsonin taudin fysioterapiasuositus sekä aivohalvauspotilaan fysioterapiasuositus.

Tutustu näihin:

» http://www.kaypahoito.fi (Duodecimin Käypä Hoito -suositukset)

» Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus

» Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus

» Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus

» Hollannin fysioterapeuttiliiton fysioterapiasuositukset

 

Opinnäytetyöpalkinto ja apurahat

Opinnäytetyöpalkinto jaetaan vuosittain. Palkinnon arvo on 500 euroa sekä alemmassa että ylemmässä korkeakoulututkinto -sarjassa. 

Tutkinnon suoritetttuasi sinulla on mahdollisuus liiton jäsenenä anoa apurahoja liiton rahastoista. Apurahat julistetaan haettavaksi Fysioterapia -lehdessä ja liiton verkkosivuilla.

» Apurahat ja palkinnot

» Fysioterapian opinnäytetyöpalkinnot