Työelämässä

Fysioterapeuttiopiskelija voi toimia fysioterapeutin sijaisena työsuhteessa, kun opinnoista on suoritettu hyväksytysti 2/3, mikä amk-opinnoissa tarkoittaa 140 opintopistettä 210 pisteestä. Opiskelijalle on terveydenhuollon toimintayksikössä nimettävä ohjaaja, joka seuraa, valvoo ja ohjaa opiskelijan työtä. Ohjaavan fysioterapeutin tulee olla samassa työvuorossa opiskelijan kanssa. Fysioterapeutin ammattinimikettä voi lain mukaan käyttää vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeuttiyrittäjänä voi toimia vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Kun olet tekemässä työsopimusta, ota selvää oikeuksistasi ennen kuin allekirjoitat sopimuksen!

Työsuhdetta koskevia tärkeimpiä lakeja ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Työehtosopimusten ehdot sitovat vain niitä työnantajia, jotka kuuluvat niiden piiriin.

Työttömyyden varalta kannattaa kuulua työttömyyskassaan. Palkansaajina toimivat Suomen Fysioterapeuttien varsinaiset jäsenet ja opiskelijajäsenet voivat liittyä kauttamme Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan. Tällöin kassan jäsenmaksu sisältyy jäsenmaksuun. Yrittäjät kuuluvat esimerkiksi AYT-kassaan tai Suomen Yrittäjien työttömyyskassaan.

HUOM! Työttömyyskassan jäseneksi liitytään AINA erikseen. Suomen Fysioterapeuttien jäsenyys ei automaattisesti sisällä työttömyyskassan jäsenyyttä, mutta samalla jäsenhakemuslomakkeella voi hakeutua myös Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäseneksi.

Linkit

» Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa (www.tehy.fi/tyottomyyskassa

 

 

Lisätietoja löydät sivustomme työelämäosiosta (vaatii kirjautumisen jäsennumerolla).