Potilaan asema ja oikeudet

Potilaan valinnanvapaus

Suomessa potilaan asemasta ja oikeuksista on säädetty laissa. Potilaalla on mm. oikeus valita hoitopaikkansa tietyin edellytyksin ja hänen tulee saada riittävästi tietoa hoitovaihtoehdoista ja niiden hyödyistä ja mahdollisista riskeistä.

Potilaan vapaus valita hoitopaikkansa laajeni vuoden 2014 alusta, kun potilasdirektiivi ja terveydenhuoltolain viimeinen vaihe tulivat voimaan. Terveyspalveluja saa valita toisesta EU- tai Eta-valtiosta ja Sveitsistä samoin perustein kuin kotimaassa. Ulkomailla annetusta hoidosta saa Kela-korvauksen, mutta matkat on maksettava itse. Ulkomaille voi hakeutua hoitoon suomalaisen lääkärin lähetteellä tai ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan.
» Lisätiedot Kelan yhteyspisteestä

Hoitopaikan valinnanvapaus laajenee myös Suomessa. Potilas voi valita hoitopaikkansa kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Valinta tehdään vuodeksi kerrallaan. Matkat korvataan kuitenkin vain lähimpään hoitopaikkaan.
» Lisätiedot stm:n sivuilta

Potilasasiamies ja potilasvahingot

Yksityisten fysioterapiapalveluntuottajien tulee nimetä toiminnalleen potilasasiamies. Itsenäisen ammatinharjoittajan ei lain mukaan tarvitse nimetä toiminnalleen potilasasiamiestä.Potilasvahingon tapahduttua potilaalle tulee toimittaa potilasvahinkoilmoitus, jonka voi tulostaa Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta www.potilasvakuutuskeskus.fi

Suomen Fysioterapeuttien potilasasiamiehenä toimii Susanna Antikainen. Jos haluat nimetä potilasasiamieheksi Susanna Antikaisen, ota yhteyttä suoraan häneen. Osapuolet tekevät kirjallisen sopimuksen.

Susanna Antikainen, p. 050 3470737 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaikissa muissa potilasvahinko- tai -vakuutusasioissa sinua palvelee liiton toimisto p. 0207 199 590 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä on säädetty Suomessa asetuksella. Säilytysajat ovat asetuksen lopussa erillisessä liitteessä.

» Tutustu potilasasiakirja-asetukseen tästä (linkki Finlexiin)

Henkilörekisteri

Potilasasiakirjoista muodostuu henkilörekisteri, jonka hoidosta vastaa rekisterinpitäjä eli fysioterapeuttiyrittäjä. Rekisterinpitäjän tulee laatia toiminnastaan rekisteriselosta, jossa kuvataan rekisterin käyttötarkoitus, sisältö ja pääasialliset tietolähteet. Rekisteriseloste pidetään vastaanotolla jokaisen nähtävänä esimerkiksi infokansiossa tai ilmoitustaululla.
Rekisteritietoja voidaan hakea ja luovuttaa vain potilaan kirjallisella suostumuksella.

» www.tietosuoja.fi

 

Lue Lisaa Aiheesta