Suomen Fysioterapeutit

Suomen Fysioterapeutit on ajanut fysioterapeuttien etuja jo yli 70 vuotta. Liiton tarkoituksena on fysioterapeuttien ammatillinen ja taloudellinen edunvalvonta sekä fysioterapian aseman edistäminen. Liitto kehittää fysioterapiaa ja fysioterapiapalveluja väestön tarpeiden mukaisesti muuttuvassa yhteiskunnassa. Keskeistä tässä tehtävässä on vaikuttaminen päättäjiin sekä osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Yksittäisen fysioterapeutin arjessa liiton tekemä työ näkyy siinä, millaista käytännön työ on laadultaan ja vaativuudeltaan, millaisessa toimintaympäristössä sitä tehdään, ja mikä on fysioterapian asema sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä.

Vuoden 2016 alusta lukien Suomen Fysioterapeutit palasi jälleen ammattiliittojuurilleen perustamalla yhdessä Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, joka on korkeakoulutettujen ammattiryhmien etuja ajavan keskusjärjestö Akavan jäsen. Muutoksen myötä fysioterapeuttien taloudellinen edunvalvonta hoidetaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön, JUKO:n, kautta. Akavan jäsenyys mahdollistaa myös tiiviin yhteistyön muiden terveydenhuoltoalan asiantuntijoiden kanssa.

Liittymällä liiton jäseneksi tuet ja kehität myös omia ammatillisia mahdollisuuksiasi. Yhdessä olemme enemmän!

» Kuvio järjestörakenteesta v. 2016

» Kaavio kunta-alan neuvottelujärjestelmästä

 

Lue Lisaa Aiheesta