Organisaatio

Suomen Fysioterapeuteilla on varsinaisia jäseniä, jotka voivat olla yhteisö- tai henkilöjäseniä sekä opiskelijajäseniä. Yhteisöjäseniä ovat liiton 14 jäsenyhdistystä. Henkilöjäsenet ja opiskelijajäsenet voivat kuulua liittoon joko suoraan tai jonkin yhteisöjäsenen kautta. Yhteisöjäsenten lisäksi liitto toimii yhteistyössä viiden erikoisalayhdistyksen kanssa. Liiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva edustajisto. Edustajiston jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteisöjäsenet ja henkilöjäsenet valitsevat keskuudestaan edustajat edustajistoon sekä asettavat ehdokkaat hallitukseen. Yhteisöjäsenet valitsevat edustajat vuosikokouksissaan ja henkilöjäsenet valtakunnallisen, sähköisesti toteutettavan vaalin kautta.

» Yhteisöjäsenet

» Erikoisalayhdistykset

Liiton virallinen nimi on Suomen Fy­sioterapeutit - Finlands Fy­sioterapeuter ry (Finnish Association of Physiothe­ra­pists FAP). Suomen Fysioterapeutit muodostaa yhdessä Suomen Toimintaterapeuttiliiton kanssa akavalaisen Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n. Fysioterapeuttien taloudellisesta edunvalvonnasta vastaa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n kautta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Näin liitolla on suora vaikuttamisen väylä esimerkiksi fysioterapeuttien palkka- ja työehtosopimusneuvotteluihin.

Suomen Fysioterapeutit toimii aktiivisena jäsenenä fysioterapeuttien Euroopan järjestössä (European Region of WCPT) ja maailmanjärjestössä WCPT:ssä. Lisäksi pohjoismaiset fysioterapeuttijärjestöt järjestävät yhteisiä säännöllisiä tapaamisia.

» Suomen Fysioterapeuttien sisäinen organisaatiokaavio

» Kuvio järjestörakenteesta v. 2016