Tästä numerosta löytyvät seuraavat artikkelit ja palstat:

Lue lisää...

Mitä mieltä vanhusten kuntoutuspalveluista?

Mitä fysioterapeutin tulisi valmistuttuaan osata? Tämä on ikuisuuskysymys ja jatkuva keskustelun aihe, josta fysioterapeuteilla on monenlaisia näkemyksiä. Fysioterapeuttien koulutus on vuosien saatossa muuttunut alan tieteellisen kehityksen mukana. Myös fysioterapeuttien toimintaympäristöt ovat entistä monipuolisempia ja fysioterapeuteilta vaadittavat taidot niin ikään.

Millaisia taitoja valmistuvalta fysioterapeutilta tänä päivänä vaaditaan yliopettaja, KtT Marja-Leena Lähteenmäki Tampereen ammattikorkeakoulusta?

Lue lisää...

Lukuisissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa toimii fysioterapeutteja poliittisina vaikuttajina. He ovat päättämässä paikallisista asioista monipuolisesti ja laajasti. Fysioterapeuttien yhteistyöllä alan paikallisten päättäjien kanssa voidaan edistää fysioterapian ja fysioterapeuttien asioita. Kannattaakin käyttää hyödyksi päättäjien verkostoja ja vaikutusvaltaa erilaisissa kuntien päätöksentekoon liittyvissä asioissa fysioterapian aseman vahvistamiseksi.

Fysioterapia-lehti haastatteli kymmentä kunnan tai kaupunginvaltuutettua muun muassa fysioterapian ja kuntoutuksen asemasta paikallistasolla. Valtuutetuista yksi on sitoutumaton, yksi keskustalainen, yksi vihreiden edustaja, kaksi on kokoomuksesta ja viisi SDP:stä. Tässä numerossa he kertovat muun muassa, miten he haluavat vaikuttaa fysioterapian asemaan paikallistasolla ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen liittyvistä odotuksistaan.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa tehtiin viime vuonna fysioterapiaopiskelijoiden opinnäytetöinä selvitys, jossa niskakipupotilaita hoitavilta fysioterapeuteilta kysyttiin heidän käyttämistään hoitomenetelmistä. Kyselyyn vastasi 169 fysioterapeuttia. Verkkokyselyn mukaan harjoitusterapia on keskeinen osa niskakipupotilaan hoitoa terveyskeskuksissa, yksityisissä hoitolaitoksissa ja kuntoutuslaitoksissa.

Terveyskeskuksissa 64 prosenttia, yksityisissä hoitolaitoksissa 36 prosenttia ja kuntoutuslaitoksissa 32 prosenttia vastaajista kertoi antaneensa potilaalleen kirjalliset ohjeet. Lähes viidesosa fysioterapeuteista hyödynsi sekä manuaalisia että fysikaalisia hoitoja potilaiden kivun hallintaan.

Tämä numero jaetaan kaikille tänä vuonna fysioterapeutiksi valmistuville. Perinteiseen tapaan lehteen on koottu työelämää aloitteleville fysioterapeutin työsuhde-eväät, jotka auttavat suunnistamaan turvallisesti työelämässä: Millainen työsopimus kannattaa tehdä, miten huolehtia työttömyysturvasta tai mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa työskennellä ulkomailla?

 Muistathan, että jäsensivuilta löytyy myös Fysioterapia-lehden sähköinen selailuversio.

{jcomments off}