Tästä numerosta löytyvät seuraavat artikkelit ja palstat:

Lue lisää...

FT_411

Kevään viimeisessä Fysioterapia-lehden numerossa puhutaan TULE-sairauksien kuntoutuksesta julkisella sektorilla ja fysioterapiavoimavarojen alimitoituksesta. Aiheesta lisää Tästä puhutaan -osiossa.

Tämän numeron kolmessa artikkelissa paneudutaan fysioterapian erilaisiin mittareihin. Kansallinen Toimia-verkosto on kehittänyt toimintakyvyn mittareiden ja suositusten tietokannan helpottamaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä. Tietokanta avattiin käyttäjille tämän vuoden tammikuussa ja se on tarkoitettu kaikkien toimintakyvyn mittaamisen parissa työskentelevien työkaluksi. Vastaavaa suomenkielistä, luotettavaa tietoa toimintakyvyn mittaamisesta ei aiemmin ole ollut helposti saatavilla.

Toisessa mittariartikkelissa esitellään kansainvälisesti tunnetun kipu- ja toimintakykymittarin PSFS:n suomennostutkimusta ja mittarin käyttöä.

Kolmas mittaukseen liittyvä artikkeli koskee CP-lasten liikkumisen kehityksen seurantaan soveltuvia arviointimenetelmiä. Kyseessä on Kelan käynnistämän kolmivuotisen CP-lasten hyvät hoitokäytännöt -projekti, jonka tarkoituksena oli löytää CP-lasten ja -nuorten liikkumisen seurantaan soveltuvia arviointimenetelmiä. Projektissa olivat mukana HYKS, Naisten ja Lasten sairaala ja TYKS.

Terveyskeskusten ja keskussairaaloiden kehittämistoimia käsittelevän haastattelusarjan toisessa osassa fysioterapeutti Sirkka Ruokonen kertoo koulufysioterapeutin työstä Riihimäen seudun terveyskeskuksessa. Kyseessä on poikkeuksellinen satsaus koululaisten hyvinvointiin.

Kun eläkeikä lähestyy, on syytä perehtyä asiaa koskevaa tietoihin. Leila Ala-Mononen Telasta kertoo artikkelissaan Millä eväin eläkkeelle ja milloin.

{jcomments off}

Fysioterapia kuuluu hoitotakuun piiriin, mutta kaikki kunnat eivät suhtaudu siihen kovin vakavasti. Fysioterapian voimavarat kuntasektorilla ovat monesti alimitoitettuja. Tähän viittaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveyskeskuksissa ja koko maan fysiatrian poliklinikoilla erikoissairaanhoidossa tehty tutkimus, jossa selvitettiin tuki- ja liikuntaelinsairauksia hoitavien fysioterapeuttien määrää. Tutkimus osoitti, että erot Keski-Suomen sairaanhoitopiirin terveyskeskusten fysioterapeuttimäärissä ovat suuret, eivät yksinomaan absoluuttisina lukuina, vaan myös suhteutettuna väestön määrään. Ylilääkäri Jari Ylinen kirjoittaa artikkelissaan, että erot eivät johdu väestön erilaisesta terveyspalvelujen tarpeesta, vaan siitä, kuinka kuntoutuksen merkitys kunnissa on huomioitu. Hän toteaa edelleen, että fysioterapiasta säästyvät hoitokustannukset maksetaan lisääntyneenä terveydenhuollon palvelujen käyttönä, lääkekustannuksina ja Kelan päivärahoina.

Mitä sinä olet mieltä? Kommentoi!

Lue lisää...