Tästä numerosta löytyvät seuraavat artikkelit ja palstat:

Lue lisää...

FT_710

Vuoden viimeinen Fysioterapia-lehden numero (7/10) on monipuolinen lukupaketti. Aiheet käsittelevät muun muassa niska-hartiaseudun ja olkapään ongelmia ja fysioterapiaa.  Työfysioterapeutti Anne Frimanin ja kumppaneiden hoitokäytännön tehoa selvittäneessä tutkimuksessa opiskelijat ovat hyötyneet niska-hartiaseudun punttijumpasta ja fysioterapeutti Kaisa Litovuon opinnäytetyöhön perustuvassa artikkelissa todetaan niskakivun vaikututtavan kaularangan motoriseen kontrolliin.

Osastonhoitaja Anna-Marja Lampelan ja kumppaneiden artikkelissa kerrotaan, että fysioterapia tehoaa olkapään hankausoireyhtymään. Sekä leikkaus että fysioterapia paransivat selvästi olkapään hankausoireyhtymän oireita kahden vuoden seurannassa, mutta leikkaus ei tuonut lisähyötyä hoitoon. Kirjoittajat ovat sitä mieltä, että koska konservatiivinen hoito oli selvästi kustannustehokkaampaa, fysioterapian tulisi olla ensisijainen hoitovalinta useimpien potilaiden kohdalla.

Fysioterapeutti Sanna Toivonen kirjoittaa ajankohtaisesta GAS-menetelmästä ja sen kliinisestä käytöstä. Kela on julkaissut menetelmästä oppaan, joka on saatavilla Kelan nettisivuilta.

Fysioterapeutti Anne Ruokonen puolestaan kertoo Suomen aivotutkimus-  ja kuntoutuskeskus Neuronissa  käynnissä olevasta projektista, jossa kehitetään uutta kuntoutuksen mallia, jonka perusajatus on yhdistää ryhmäharjoittelu ja uusimman kuntoutusteknologian käyttö.

Lehdestä löytyvät myös syksyllä tehdyn Fysioterapia-lehden ja Suomen Fysioterapeutit -lehden lukijatutkimuksen tulokset, koulutuskalenteri, veroilmoituksen teko-ohjeet ja koko vuoden Fysioterapia-lehden sisällöt ja paljon muuta.

Hyvää Joulua kaikille lukijoille!

{jcomments off}

Terveyshyötymalli on uusi pitkäaikaispotilaiden hoitoa tehostava lähestymistapa, jolla pyritään luomaan uusia toimintamalleja organisaatioiden ja ammattiryhmien välille sekä nostamaan asiakas kaiken tekemisen ytimeen hyvin aktiivisena osapuolena. Projektijohtaja Anne Whellamsin ja kehittämisasiantuntija Anna Kukan artikkelissa kerrotaan, että pitkällä tähtäimellä systemaattisella Terveyshyötymallin mukaisella lähestymistavalla voidaan merkittävästi vaikuttaa terveyshyötyjen syntymiseen, parantamalla pitkäaikaissairaiden hoidon tuloksia ja kasvattamalla asiakastyytyväisyyttä.

Mitä sinä olet mieltä? Kommentoi!

Lue lisää...