KA tiedottaa uusi

Kunta-alan pääsopijajärjestöt valmistautuvat syksyn palkkaneuvotteluihin ja vaativat selkeitä palkankorotuksia. Julkinen sektori on jo kantanut kortensa kekoon mittavilla säästötoimilla. Kuntoutusalalla työskentelevien asiantuntijoiden palkkataso on yksi matalimmista terveydenhuollon ammattikorkeakoulu -tutkinnon suorittaneiden keskuudessa, huomauttaa Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n 2. puheenjohtaja Tiina Mäkinen.

Epäoikeudenmukaiset lomarahaleikkaukset painostettiin julkiselle sektorille osana kilpailukykysopimusta. Kaikkien jo toteutettujen säästötoimien vaikutukset eivät vielä näy valtion taloudessa. Julkisen sektorin työntekijöiden ansiotasoa ei saa jäädyttää eikä aliarvioida työntekijöiden merkitystä taloudelle ja hyvinvoinnille. Kotimaisen kysynnän vahvistaminen on tärkeää työllisyyden vahvistamista.

-Toteutettu lomarahojen leikkaus ja palkkojen jäädyttäminen heikentää kuntoutusalan asiantuntijoiden hyvinvointia. Lomarahojen leikkaus on nuoren, suurelta osin perheellisen, ammattikunnan arjesta pois, mikä pienentää kulutusta, sanoo Tiina Mäkinen.

Lue lisää...

antti

Vuoden 2016 opinnäytetyöstipendin saajaksi on valittu Antti Pennanen Jyväskylän Ammattikorkeakoulusta opinnäytetyöllä "Terveiden koehenkilöiden kävelyn EMG-analyysi polviartroosin konservatiivisessa hoidossa käytettävillä biomekaanisilla jalkineilla."

Vuosittain jaettavan palkinnon suuruus on 500€. Onnittelut Antille!

Uudistuvan vammaislainsäädännön tavoitteena on yhdistää vammaispalvelu- ja kehitysvammalait sekä saada aikaan säästöjä kuntien tehtävissä. Laki tullee voimaan vuonna 2019. 

Vammaislainsäädännön uudistuksen lähtökohtana on parantaa vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lainsäädännön tavoitteena on säilyttää nykyiset perusoikeuksia turvaavat vahvat oikeudet, kuten oikeus palveluasumiseen, henkilökohtaiseen apuun ja liikkumista tukeviin palveluihin. Lisäksi kehitetään henkilökohtaista apua, lyhytaikaista huolenpitoa, valmennusta ja tukea.

Lue lisää...