vaalit2018

Suomen Fysioterapeuttien edustajiston jäsenet valitaan liiton henkilöjäsenten osalta suhteellisilla vaaleilla joka kolmas vuosi. Vaaleissa 2018 vaalipiirinä on koko Suomi. Vaaleissa ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja kaikki ne liiton henkilöjäsenet, jotka ovat liittyneet liiton henkilöjäseniksi 31.12.2017 mennessä ja joilla ei ole sen vuoden osalta maksamattomia jäsenmaksuja. Kaikki liiton henkilöjäsenet tulevat saamaan lisätietoa asiasta myös sähköpostitse, joten varmista, että osoitteesi löytyy jäsenrekisteritiedoistasi! Helpoiten voit tehdä sen eAsioinnin kautta.

Edustajiston jäsenet valitaan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Edustajistoon valitaan jokaista alkavaa 400 henkilöjäsentä kohden yksi edustaja sekä varajäsenet. Sen mukaisesti liiton henkilöjäsenet valitsevat nyt keskuudestaan 6 edustajaa ja heille varaedustajat.

» Katso ohjeet täältä

Kunta-alan pääryhmässä on käyty neuvotteluja alkuiltapäivästä lähtien ja työtä jatketaan iltamyöhään. Neuvottelut jatkuvat huomenna. Tämä koskee myös kuntasektorilla työskenteleviä fysioterapeutteja.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Maria Löfgren, JUKO ry, puh. 040 568 2798

Kunta-alan pääryhmässä keskusteltiin tänään 29. tammikuuta 2018 palkkaohjelmasta. Alkavalla sopimuskaudella olisi tarkoitus vertailla kunta-alan palkkoja, työvoimakuluja ja palvelussuhteen ehtoja yksityissektoriin. Tämä koskee myös kuntasektorilla työskenteleviä fysioterapeutteja.

KT haluaisi selvittää lisäksi kuntatalouden näkymiä. Työnantaja puhuu palkkaohjelmasta palkka- ja työvoimakustannusselvityksenä.

Lue lisää...

Palveluntuottajat ja terapialiitot ovat tiedustelleet yhteydenotoissaan, edellyttääkö Kela vuonna 2018 kuntoutuspalveluja kilpailuttaessaan palveluntuottajilta sähköistä potilastietojärjestelmää ja liittymistä Kanta –palveluihin.

Kela ei tule edellyttämään vuonna 2018 kilpailutettavissa kuntoutuspalveluissa palveluntuottajilta sähköistä potilastietojärjestelmää ja liittymistä Kanta –palveluihin, vaan palveluntuottajan tulee noudattaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia (159/2007). Lain mukaan sellaisen yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan, joka toteuttaa potilasasiakirjojen säilytyksen sähköisesti, tulee liittyä Kanta -palvelujen käyttäjäksi. Velvoite ei koske heitä, joilla ei ole käytössä sähköistä potilastietojärjestelmää.

Palveluntuottajan tulee kuitenkin huomioida, että hänen on toiminnassaan ensisijaisesti noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja seurattava lainsäädännön muutoksia.

Lähde: http://bit.ly/2GqrAAV