Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) muodostavat neljänneksen perusterveydenhuollon lääkärikäynneistä. Fysioterapeuttien suoravastaanotto tarkoittaa, että potilas voi TULES-oireiden takia. mennä suoraan fysioterapeutin vastaanotolle lääkärissä käynnin sijaan.

Suoravastaanotto on tärkeä keino terveydenhuollon palvelujen parantamisessa ja hyvä esimerkki siitä, että palvelujen parantaminen ei aina aiheuta lisäkustannuksia. - Päinvastoin kuntoutukseen pääsyn nopeutuminen tuo säästöjä sairauslomapäivissä, kun potilaan ei tarvitse jonottaa lähetteen saamiseksi ensin lääkäriin ja sen jälkeen jonottaa uudelleen fysioterapiaan. Fysioterapiapalvelujen saatavuuden parantuminen vähentää sairauden kroonistumisen riskiä, mikä tuo edelleen säästöjä sosiaali- ja terveydenhuollolle, huomauttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin fysiatrian ylilääkäri Jari Ylinen, joka on Suomen fysiatriyhdistyksen puheenjohtaja. 

Lue lisää...

suoravastaanottosuositus

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysiatriyhdistys ovat yhteistyössä laatineet suosituksen fysioterapeuttien suoravastaanottokoulutuksen hyvistä käytännöistä. Sen tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuki- ja liikuntaelinten (tule) sairauksiin liittyvän lisäkoulutuksen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja läpinäkyvyyttä. Tässä suosituksessa on määritelty ne keskeiset sisällöt, jotka tulee kuulua fysioterapeuttien tule-suoravastaanottokoulutukseen. Suositusta päivitetään tarpeen mukaan toimintaympäristön muutokset huomioiden, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

» Lataa suositus tästä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymähankkeen vuoden 2017 alussa. Ammattikorkeakoulut järjestävät syyskuun alussa yhteistyötapaamisen, jossa keskustellaan osaamiskeskittymän toiminnasta ja haasteista.

Toimintaterapeuttiliiton ja Suomen Fysioterapeuttien mielestä osaamiskeskittymäkeskustelu on linkitettävä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakennemuutoksiin. Keskustelussa on tarkasteltava kuntoutuksen osaamistarpeita moniammatillisesti ja huomioitava kuntoutuksen alojen ydinosaamiset.

Lue lisää...