vuodenft2014

Vuoden 2014 fysioterapeutiksi valittu ft OMT Hannu Luomajoki toimii professorina Zürichissä, tekee siellä fysioterapeutin työtä omassa yrityksessään sekä vierailee Suomessa useita kertoja vuodessa kouluttamassa fysioterapeutteja ja lääkäreitä. Vuonna 2010 Kuopion yliopistossa väitelleen Luomajoen tutkimus käsitteli alaselkäpotilaiden liikekontrollin häiriöitä.

Vuoden fysioterapeutti valittiin nyt seitsemännen kerran yhteistyössä Suomen Fysioterapeuttien ja Tempurin kanssa.

iMG 5970xs

Kohdennetulla, tehokkaalla ja riittävän pitkäkestoisella kuntoutuksella voidaan parantaa kotona asuvien lonkkamurtumapotilaiden liikkumiskykyä, totesi Anu Salpakoski 31.10 Jyväskylän yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan. Sairaalahoidon jälkeistä kuntoutusta suunniteltaessa liikkumiskykyä selittävät tekijät tulisi huomioida entistä tarkemmin. Salpakosken mukaan kotikuntoutusta tulisi kehittää juurruttamalla käytäntöön entistä tehokkaampia avokuntoutuskäytäntöjä.

» Lue lisää Anu Salpakosken väitöstiedotteesta

backpain

Aikuisen alaselkäkipupotilaan hoidossa oireisiin vaikuttamisen lisäksi tavoitteena tulee olla potilaan toimintakyvyn parantuminen, mikä edellyttää myös potilaan aktiivista osallistumista hoitoon.  Kuntoutuksella on suuri merkitys subakuutin ja kroonisen selkäkivun hoidossa syyskuussa päivitetyn Käypä Hoito-suosituksen mukaan.

Jos selkäkipu pitkittyy, aktiivinen kuntoutus tulee aloittaa viimeistään 6 viikon kuluttua, ja sen tulee tukea selkäpotilaan oireiden hallintaa ja selviytymistä. Subakuutissa ja kroonisessa selkäkivussa terapeuttisella harjoittelulla voidaan vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä sekä vähentää selkäkivun uusiutumista. Työpaikkainterventioon yhdistetty terapeuttinen harjoittelu saattaa vähentää sairauspoissaoloja.

Fysioterapian lehtori, TtT Tiina  Kuukkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta oli mukana alaselkäkivun Käypä Hoito -työryhmässä. Tiina Kuukkasen kirjoittama artikkeli alaselkäkivun Käypä Hoito-suosituksesta ilmestyy Fysioterapia-lehdessä 7/14.

» Tutustu suosituksen koosteeseen tästä

kipufysioterapia

Kipufysioterapiasta kiinnostuneille fysioterapeuteille suunnattu koulutuskokonaisuus antaa laaja-alaista teoreettista tietoa kivunhoidosta ja kliinistä osaamista käytännön työhön. Viidestä moduulista koostuva koulutus sisältää sekä lähiopetusta (2 pv/moduuli) että verkkotyöskentelyä. Ensimmäinen moduuli käsittelee kipufysioterapian perusteita ja se on pohja muiden moduulien suorittamiselle.

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen fysioterapeuttitoimikunnan kanssa. Opetuksesta vastaavat kipufysioterapian asiantuntijat sekä kivunhoidon moniammatillisen osaamisen asiantuntijat.

» Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta saat tästä (pdf)

MODUULI 1, 23.-24.1.2015

Moduuli sisältää kolme aihekokonaisuutta: (1) Kipuanatomian- ja fysiologian perusteet, mallit, (2) Kivun tunnistaminen, haastattelut, (3) Mittaaminen, lomakkeet. Modulin opetuksesta vastaavat prof. Hannu Luomajoki (FT, ft OMT), Tapio Ojala (TtM, ft OMT) ja Petteri Koho (TtM, ft OMT).

» ILMOITTAUDU TÄSTÄ