kirjaamisopasKirjaaminen on osa fysioterapiaa ja fysioterapeutin työtä. Koko fysioterapia-alalla kirjaamisen kehittäminen on ammatin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Fysioterapeuttien työn tulokset välittyvät potilaille ja hänen läheisilleen potilaan parantuneena liikkumis- ja toimintakykynä. Muille terveydenhuollon ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille fysioterapian tulokset välittyvät fysioterapeuttien kirjallisten tuotosten, potilasasiakirjojen kautta.

"Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa - Ammattilaisen opas 2011" on ilmestynyt. Liiton jäsenenä voit ladata oppaan maksutta kirjautumalla jäsensivuille omilla tunnuksillasi.

» Lue lisää tästä

aanestysSuomen Fysioterapeuttien edustajisto kokoontui lauantaina 27.11. päättämään liiton organisaatiomuutoksen tulevaisuudesta. Määräenemmistö äänesti muutoksen puolesta ja samalla päätettiin tuleva organisaatiomalli. Sen sijaan säännöt jäivät vielä valmisteltavaksi ja ne pyritään hyväksymään vuoden 2011 edustajiston kokouksessa.

Tulevassa organisaatiomallissa liiton jäsenyhdistykset säilyttävät asemansa, mutta rinnalle tulee mahdollisuus kuulua myös henkilöjäsenenä suoraan liittoon. Muutos astuu voimaan aikaisintaan vuonna 2012.

Suomen Fysioterapeutit järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan konsulttitoimisto Talent Partnersin kanssa ainutlaatuisen, 8 op laajuisen valmennusohjelman Terveyshyötymallin käyttöönotosta fysioterapiassa. Malli on joka tapauksessa osa suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää, joten nyt on aika valmistautua ja vaikuttaa siihen, mikä on fysioterapeuttien rooli tulevaisuuden toimintajärjestelmässä.

Valmennuskokonaisuuden avaa peruspalveluministeri Paula Risikko ja koulutuksesta vastaavat alan johtavat ammattilaiset.

Lue lisää...