Fotolia_51290780_S

Ikääntyneiden rappeumaperäisen polven oireilun nykyisenä hoitokäytäntönä on kierukan osapoisto ja näitä tähystysleikkauksia tehdään vuosittain tehdään noin 10 000. Traumatologian erikoislääkäri Raine Sihvonen päätyi väitöstutkimuksessaan esittämään ikääntymisen seurauksena syntyneisiin nivelmuutoksiin fysioterapiaa tähystysleikkausten sijaan. Jatkotutkimuksen aiheiksi Sihvonen esittää mm. harjoitteluohjelmien sisällön, intensiteetin ja keston yksityiskohtaisempaa tutkimusta.

LL Raine Sihvosen kirurgian (ortopedian ja traumatologian) alaan kuuluva väitöskirja Arthroscopy for Degenerative Meniscus Tear (Rappeumaperäisen kierukkarepeämän tähystysleikkaus) tarkastetaan 23.5.2014 klo 12 Tampereen yliopistossa.

 

palvelurakenne

Sote-uudistus tarjoaa mahdollisuuden uusiin toimintamuotoihin ja mm. laajennettuihin tehtävänkuviin. Suomen Fysioterapeuttien kanta on, että terveydenhuollon ammattilaisten suoravastaanotot tulee laajentaa kaikkialle Suomeen. Fysioterapeuttien suoravastaanotoista akuuteissa tule-ongelmissa on Suomessa hyviä kokemuksia jo yli 10 vuoden ajalta. Potilaat hyötyvät nopeasta hoitoon pääsystä ja yhteiskunta säästää rahaa. Alueellinen tasa-arvo jää suoravastaanotoissa kuitenkin toteutumatta, sillä tilastojen mukaan muiden kuin lääkäreiden tekemien avohoitokäyntien määrä sairaanhoitopiireittäin vaihteli vuonna 2012 lähes 10 000 käynnistä alle 3 000:een 1 000 asukasta kohti.

Kuntoutuksen merkitystä tulee korostaa palvelurakenteita kehitettäessä. Systemaattinen ja tavoitteellinen kuntoutus esim. lonkkaleikkauksen ja aivohalvauksen jälkeen voisi toteutua nykyistä tehokkaammin yhdistämällä terveyskeskussairaala ja aluesairaala. Erityisesti ikääntyneiden sairauksissa hoitoketjujen toimivuus tulee varmistaa potilaiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden säilymiseksi mahdollisimman pitkään.

Suomen Fysioterapeuttien edustajat esittivät liiton kannanoton sosiaali-ja terveysministeriön sote-kuulemistilaisuudessa 5.5.2014.

Sote-uudistuksen valmistelua varten on koottu korkeatasoinen asiantuntijaryhmä sekä parlamentaarinen ohjausryhmä. Ryhmät työskentelevät tiiviillä aikataululla, sillä uudistusesityksen on tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle kesäkuussa. Hallituspuolueiden sopimassa uudistuksessa on tarkoitus järjestää kaikki sote-palvelut viiden vahvan alueellisen järjestäjän toimesta. Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta, ja ne tukeutuvat olemassa oleviin toimiviin rakenteisiin.

sote-uudistus

Sote-uudistuksen asiantuntijaryhmään on kutsuttu seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset:

professori, oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi
professori Mats Brommels
professori, valtiotieteiden ja filosofian tohtori Heikki Hiilamo
professori Jussi Huttunen
ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja
emeritusprofessori Martti Kekomäki
yhteiskuntatieteiden tohtori, professori Anneli Pohjola
professori Päivi Åstedt-Kurki

Lisäksi asiantuntijaryhmään osallistuvat varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen Kuntaliitosta, ylijohtaja Marina Erhola THL:stä ja johtaja Anne Knaapi SOSTE ry:stä.

Lue lisää...

IMG_5953_NETTIIN

Pohjoismaiset fysioterapeuttijärjestöt kokoontuivat vuosittaiseen kaksipäiväiseen tapaamiseen Helsingissä. Teemana oli fysioterapian tulevaisuus. Kokouksessa valmisteltiin myös yhteisiä kannanottoja toukokuussa pidettävään Euroopan järjestön yleiskokoukseen. Puheenjohtajana toimi kehittämisasiantuntija Katri Partanen Suomen Fysioterapeuteista.