IMG_0705_XS

Kuntoutujalähtöinen toimintakyvyn arviointi ja edistäminen olivat 21.3.2014 Jyväskylässä pidetyn II Valtakunnallisen Fysioterapiafoorumin pääteemoina. Osallistujia oli täysi sali, noin 300 fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaista, opettajaa, tutkijaa ja opiskelijaa. Foorumin järjestivät yhteistyössä Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysioterapeutit.

» Tutustu tästä Fysioterapiafoorumin luentolyhennelmiin

Kelan vaikevammaisten avoterapiahankintojen tarjousmateriaali on julkaistu.

Käy tutustumassa ja valmistaudu huolellisesti tarjouksen tekemiseen! Jätä aineistoa koskevat kysymykset sähköpostilla Kelalle annetussa aikataulussa!

Tästä alueellisten hankeryhmien tarjousmateriaaleihin>>

Kuntoutus sisällytetään jatkossa kaikkiin Käypä hoito -suosituksiin, joissa se on aiheen kannalta perusteltua. Kuntoutuksen tai toimintakyvyn osuus löytyy jo 35 Käypä hoito -suosituksesta.

Jos kuntoutusmuodolla ole näyttöä vaikuttavuudesta, se ei välttämättä tarkoita, etteikö kuntoutus olisi vaikuttavaa. Tutkimusnäyttö vain puuttuu, muistuttaa Jorma Komulainen Käypä hoito -toimituksesta. Komulainen kannustaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä seuramaan toimintansa vaikuttavuutta.

Kuntoutusta arvioidaan suosituksissa sekä näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmin että tutkimusnäytön puuttuessa asiantuntijoiden konsensusmenettelyllä. Lisäksi kuvataan hyviä kuntoutus- ja arviointikäytäntöjä.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoito- ja kuntoutussuosituksia. Suosituksia laatii ja päivittää Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten ja Käypä hoito -toimituksen kanssa.

Lue lisää Kuntoutusportin sivuilta>>

Kelan vaikeavammaisten avoterapioden hankintojen tarjouskilpailu järjestetään 3.3.2014–29.4.2014. Helmikuussa järjestettyjen infotilaisuuksien materiaali on nyt nähtävillä hankeryhmien omilla internetsivuilla. Aineistot löydät hankeryhmittäin Kelan sivujen vasemmasta valikosta.

Kaikki avoterapiatarjouskilpailuihin liittyvä aineisto, mm. tarjoajien kysymykset ja niihin annetut vastaukset löytyvät hankeryhmien omilta sivuilta kyseessä olevassa tarjouspyynnössä ilmoitetun aikataulun mukaisesti.