Kelan vaikeavammaisten avoterapioden hankintojen tarjouskilpailu järjestetään 3.3.2014–29.4.2014. Helmikuussa järjestettyjen infotilaisuuksien materiaali on nyt nähtävillä hankeryhmien omilla internetsivuilla. Aineistot löydät hankeryhmittäin Kelan sivujen vasemmasta valikosta.

Kaikki avoterapiatarjouskilpailuihin liittyvä aineisto, mm. tarjoajien kysymykset ja niihin annetut vastaukset löytyvät hankeryhmien omilta sivuilta kyseessä olevassa tarjouspyynnössä ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Tämä on tarkoitettu kaikille! THL:n Terminaattori.fi-verkkopalvelussa kuka tahansa voi ehdottaa uusia palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluluokitukseen, esittää uusia määritelmiä palveluille ja kommentoida määritelmien sisältöä vielä maaliskuun ajan. Sanaston keruutalkoisiin toivotaan osallisiksi erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka törmäävät työssään termivaihteluun asiak­kaiden ja ammattilaisten välillä.

Erityisesti kansalaisten käyttöön tulevan palveluhakemiston tavoitteena on saada palveluista ymmärrettäviä ja helposti löytyviä. Palveluhakemiston avulla asiakkaat voivat antaa palautetta, etsiä ja verrata tietoa eri sosiaali- ja terveyspalveluista. Se on tarkoitettu paitsi asiakkaiden avuksi myös helpottamaan ammattilaisten työtä. Palveluhakemisto valmistuu vuoden 2015 aikana. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhakemistoa kehitetään osana THL:n palvelukokonaisuutta, joka kuuluu SADe-ohjelmaan.

Osallistu osoitteessa www.terminaattori.fi/THL

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat antavat vuosittain toimintakertomuksen lupaviranomaiselle.Toimintakertomus annetaan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.valveri.fi, josta löytyvät myös ohjeet toimintakertomuksen antamiseen. Vuoden 2013 toimintakertomuksen voi antaa sähköisessä asiointipalvelussa 6.2.2014 alkaen, ja se on annettava viimeistään 28.2.2014. Toimintakertomusten antamiseen liittyvä tiedote lähetetään myös sähköpostitse tai postitse Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin (Valveri-rekisteri) rekisteröidyille.

Katso lisätiedot Valviran sivuilta>>

opintopisteytys

Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry siirtyvät täydennyskoulutusten pisteytykseen vaiheittain vuoden 2014 aikana. Pisteytykseen pyritään siirtymään pääosin kaikkien ammatillisten täydennyskoulutusten ja yrittäjäkoulutusten osalta. Pisteytyksen tarkoituksena on lisätä täydennyskoulutusten vertailukelpoisuutta suhteessa muihin täydennyskoulutusta järjestäviin tahoihin ja vastata jäsenten toiveeseen koulutusten pisteytyksestä.

Opintopiste (lyhenne op) on opiskelun laajuuden mitta ja yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Pisteytykseen siirtymisen yhteydessä opintolaajuudet määritellään koulutuskohtaisesti uudelleen sekä arvioidaan lähiopiskelun ja itsenäisen opiskelun määrä suhteessa koulutuksen kokonaislaajuuteen. Pisteytys koskee v. 2014 alkaneita koulutuksia, aikaisemmin suoritettuja koulutuksia ei pisteytetä.

Maaliskuussa ilmestyvissä Fysioterapia- ja FYSI-lehdissä tiedotamme asiasta tarkemmin. Pisteytystä koskeviin kysymyksiin vastaavat Suomen Fysioterapeuttien koulutuksen osalta Kirsi Markkola p. (09) 5422 7547, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja FYSI ry:n koulutuksiin liittyen Katja Tonteri p. 040 551 4386 tai Mari Visakko p. 0400 737 256, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..