Akava selvitti salassapitoehtojen yleisyyttä ja piirteitä yrityksissä työtä tekevien akavalaisten työsopimuksissa maalis–huhtikuussa 2017. Akavan kyselyyn vastanneista 74 prosentilla työsopimukseen on kirjattu liikesalaisuuksia koskeva salassapitoehto. Käytäntö on yleistynyt viime vuosien aikana. Vuoden 2015 jälkeen solmituista työsopimuksista 84 prosentissa on salassapitoehto, tai työntekijä on solminut erillisen salassapitosopimuksen. 

–  Akavalaisten työntekijöiden kannalta salassapitosopimusten asema lainsäädännössä on tärkeä aihe, koska käytäntö yleistyy ja lainsäädäntöä uudistetaan, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. 

Lue lisää...

Terveyspalvelujen unioni merkki200Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointialan liitto ovat käyneet neuvotteluja kevään ajan. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisen työryhmätyöskentelyn aiheena olivat luottamusmiesvalintakysymys, neuvottelupöytätilanne ja samalla myös jäsenmaksuperinnän laajentaminen. Työryhmä saavutti 2.6.2017 neuvottelutuloksen, jonka jälkeen neuvotteluosapuolten hallinnot ovat ne hyväksyneet. Sopimusratkaisulla laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa. Lisäksi varmistettiin jäsenten jäsenmaksuperintä suoraan palkasta myös tulevaisuudessa.

Lue lisää...

Suomen Fysioterapeutit ry kannattaa asiakkaan valinnanvapauden laajentamista. Sen lakiesitykseen liittyy kuitenkin avoimia kysymyksiä ja kriittisiä tekijöitä, jotka saattavat heikentää uudistuksen tavoitteiden toteutumista ja kuntoutuksen toteuttamista.

Kuntoutuksen kokonaisuudistusta valmistellaan eri aikaan kuin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja asiakkaan valinnanvapaus. Maakunnille annettu laaja päätösvalta uudistuksessa saattaa johtaa hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin eri maakunnissa, mikä vaikuttaa myös kuntoutuksen toteuttamiseen.

On vaikea arvioida, millaiseksi palvelujärjestelmä lopulta muodostuu. Todennäköisesti palvelujen integraatio on keskeinen haaste, joka vaikuttaa erityisesti kuntoutuksen toimivuuteen. Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Katri Partasen mukaan potilaan hoito- ja kuntoutusketjuun on tulossa paljon uusia rajapintoja, joiden pitäisi toimia saumattomasti yhteen yli ammatti- ja organisaatiorajojen.

Lue lisää...