Terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta valmistellut sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää raportissaan sairausvakuutuksen lääkärinpalkkioiden, tutkimus- ja hoitokorvausten sekä matkakorvausten siirtämistä kunnille.

Jos sairausvakuutus lopetetaan sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän esittämällä tavalla, se toisi kunnille noin 500 miljoonan euron tulonlisäyksen, mikä on terveydenhuollon 11 miljardin euron vuosikustannuksissa häviävän pieni summa. Julkinen sektori ei pysty sairausvakuutuksesta siirtyvillä varoilla tuottamaan vastaavia palveluja. Jo nyt TULE-sairauksien kuntoutuksessa jää hoitotakuu usein toteumatta, toteaa fysiatri Jari Ylinen Suomen Lääkärilehdessä (14/2011). Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdyn selvityksen mukaan fysioterapia ei missään kunnassa riittänyt kattamaan lääkärien lähettämien TULE-potilaiden hoitoa, vaan suurin osa heistä ohjattiin yksityiseen fysioterapiaan. Terveyskeskuksien resurssit eivät nykyisinkään riitä hoitojen järjestämiseen ja erikoissairaanhoidossa tilanne on vielä huonompi. Sairausvakuutuksesta siirtyvillä varoilla julkisella terveydenhuollolla on tuskin varaa palkata lisää fysioterapeutteja.

Lue lisää...

Suomen Fysioterapeutit julistaa haettavaksi 1.-30.4.2011 välisenä aikana Fysioterapian erikoisasiantuntijanimikkeen.

Lue lisää...

IMG_1643_lhetetty

Kokenut fysioterapia-alan asiantuntija Marianne Kyrklund on valittu Vuoden Fysioterapeutiksi 2011. Hän on toiminut useita vuosia Suomen Kuntourheiluliiton kouluttajana, toiminut asiantuntijana mm. Sosiaali- ja terveysministeriön Terveysliikunnan edistäminen -työyhteisössä ja Terveysliikunnan paikalliset suositukset -työryhmissä. Hänellä on myös järjestökokemusta. Marianne Kyrklund kehitti 25 vuotta sitten FysioKimpan ja on toiminut kouluttajana noin 4500 fysioterapeutille.

 

Lue lisää...

OhjattuHarjoitteluSuomen Fysioterapeutit on julkaissut valtakunnallisen suosituksen fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjatusta harjoittelusta työelämässä. Suositus on tehty yhteistyössä työelämän ja kouluttajien kanssa.

Tarve fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjatun ammattitaitoa edistävän harjoittelun eli työelämäharjoittelun valtakunnalliselle suositukselle on ilmeinen johtuen ammattikorkeakoulujen erilaisista käytänteistä ja alueellisista tutkimus- ja kehittämistarpeista. Tarve on myös siksi, koska opiskelijat voivat hankkia harjoittelupaikan itse.

Toimiva työelämäharjoittelu mahdollistaa fysioterapeuttiopiskelijoiden työllistymisen ja työelämän muutoksissa ajan tasalla pysymisen. Suosituksessa on kuvattu asiakaslähtöisesti ammattikorkeakoulun opettajan, opiskelijan ja työelämässä toimivan ohjaavan fysioterapeutin roolit. Suositus soveltuu vain Suomessa toteutuvaan työelämäharjoitteluun.

» Lataa opas tästä