OhjattuHarjoitteluSuomen Fysioterapeutit on julkaissut valtakunnallisen suosituksen fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjatusta harjoittelusta työelämässä. Suositus on tehty yhteistyössä työelämän ja kouluttajien kanssa.

Tarve fysioterapeuttiopiskelijoiden ohjatun ammattitaitoa edistävän harjoittelun eli työelämäharjoittelun valtakunnalliselle suositukselle on ilmeinen johtuen ammattikorkeakoulujen erilaisista käytänteistä ja alueellisista tutkimus- ja kehittämistarpeista. Tarve on myös siksi, koska opiskelijat voivat hankkia harjoittelupaikan itse.

Toimiva työelämäharjoittelu mahdollistaa fysioterapeuttiopiskelijoiden työllistymisen ja työelämän muutoksissa ajan tasalla pysymisen. Suosituksessa on kuvattu asiakaslähtöisesti ammattikorkeakoulun opettajan, opiskelijan ja työelämässä toimivan ohjaavan fysioterapeutin roolit. Suositus soveltuu vain Suomessa toteutuvaan työelämäharjoitteluun.

» Lataa opas tästä

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin tietokanta TOIMIA on avattu 28.1.2011.

Tietokanta on kehitetty Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisessa asiantuntijaverkostossa TOIMIAssa. Se sisältää noin 60 erilaista toimintakyvyn mittaria sekä asiantuntijoiden laatimia suosituksia ja ohjeita toimintakyvyn mittaamisesta erilaisissa käyttötilanteissa. TOIMIAn asiantuntijaryhmät huolehtivat sisällön päivittämisestä ja sen täydentämisestä uusilla mittareilla ja suosituksilla. Tietokantaa ylläpidetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

» http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/

Risikko

Suomen Fysioterapeutit ry, ensimmäisenä terveydenhuollon järjestönä Suomessa, järjestää yhteistyössä Talent Partners Public Consulting Oy:n kanssa neliosaisen koulutuskokonaisuuden ”Terveyshyötymallin käyttöönotto fysioterapiassa”. Koulutusohjelmalla halutaan tuoda esille kuntoutuksen asema ja merkitys sekä fysioterapeuttien osaamisen hyödyntäminen nyt, kun Terveyshyötymallia mallinnetaan suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Koulutuksen avajaistilaisuudessa puhunut peruspalveluministeri Paula Risikko kannusti fysioterapeutteja vaikuttamaan nyt, kun siihen on tilaisuus.

Lue lisää...

kirjaamisopasKirjaaminen on osa fysioterapiaa ja fysioterapeutin työtä. Koko fysioterapia-alalla kirjaamisen kehittäminen on ammatin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeää. Fysioterapeuttien työn tulokset välittyvät potilaille ja hänen läheisilleen potilaan parantuneena liikkumis- ja toimintakykynä. Muille terveydenhuollon ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille fysioterapian tulokset välittyvät fysioterapeuttien kirjallisten tuotosten, potilasasiakirjojen kautta.

"Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa - Ammattilaisen opas 2011" on ilmestynyt. Liiton jäsenenä voit ladata oppaan maksutta kirjautumalla jäsensivuille omilla tunnuksillasi.

» Lue lisää tästä