Työttömyysturvaa koskeviin lakeihin tulee muutoksia 1.1.2010 alkaen. Muutoksia tulee niin työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin, työttömyyskassalakiin kuin vuorotteluvapaalakiin. Lakimuutoksista keskeisimpiä on se, että ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa saavien työssäoloehto lyhenee 43 viikosta 34 viikkoon. Myös yrittäjien työssäoloehto lyhenee kahdesta vuodesta 18 kuukauteen.

» Lue lisää TYJ:n sivuilta

KanTa-internetsivut ovat avautuneet Kansallisen Terveysarkiston yleisesittelysivulle. Sivuilta saat yleistietoa KanTa-palveluista (mm. eResepti ja sähköiset potilastiedot) sekä niiden käyttöönotosta.

» Lue lisää

Kuntoutujat arvioivat kuntoutuksen onnistuneen parhaiten silloin, kun kuntoutus oli suunniteltu riittävän yksilöllisesti ja se koostui eri kuntoutusmuodoista. Kelan järjestämään vaikeavammaisten kuntoutukseen osallistuneiden toiveita, odotuksia ja tarpeita kartoitettiin Lapin yliopiston ja Kuntoutussäätiön laajalla tutkimuksella.

» Lue lisää