Liittohallitus päätti oppilaitosten pyynnöstä pidentää Fysioterapian opinnäytetyöpalkintojen hakuaikaa 30.11.2010 saakka. Palkinnot jaetaan kahdessa sarjassa: alempi korkeakoulututkinto ja ylempi korkeakoulututkinto. Palkinnon arvo on 500 euroa.

 

Lue lisää...

Eija Haukan väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin osallistavaan kehittämistapaan perustuvan ergonomiaintervention vaikuttavuutta keittiötyöntekijöiden liikuntaelinoireiden ehkäisyssä ja psykososiaalisten työolotekijöiden parantamisessa. Lisäksi tutkittiin liikuntaelinten monioireisuuden vallitsevuutta ja muutoksia ajassa sekä yhteyksiä psykososiaalisiin työolotekijöihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

Väitöskirja on ladattavissa osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/63951

 

Alaselkäkipu on yksi terveydenhuollon suurimmista ongelmista ja se aiheuttaa yhteiskunnalle suuremmat kulut kuin mikään muu sairaus. Tavallisinta on epäspesifi alaselkäkipu, jossa kivun tarkkaa syytä ei tiedetä. Yksi mahdollinen selkäkivun alaryhmä on liikekontrollin häiriö, joka tarkoittaa sitä, että potilaan aktiivisten liikkeiden kontrolli selässä on heikentynyt. Hannu Luomajoki on kehittänyt tämän alaryhmän tunnistukseen testipatteriston, jonka luotettavuutta diagnosointivälineenä sekä hoitokäytössä hän arvioi väitöskirjassaan.

» Lue lisää Itä-Suomen Yliopiston sivuilta

Suomen Kipu ry on julkaissut Kroonisen kivun ensitieto-oppaan, joka on suunnattu kaikille, joita kipu koskettaa. Oppaan voi ladata pdf-muotoisena verkkoversiona tai tilata Suomen Kipu ry:stä maksutta painettuna versiona.

» Lataa verkkoversio tästä

» Lue lisää: www.suomenkipu.com