Eija Haukan väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin osallistavaan kehittämistapaan perustuvan ergonomiaintervention vaikuttavuutta keittiötyöntekijöiden liikuntaelinoireiden ehkäisyssä ja psykososiaalisten työolotekijöiden parantamisessa. Lisäksi tutkittiin liikuntaelinten monioireisuuden vallitsevuutta ja muutoksia ajassa sekä yhteyksiä psykososiaalisiin työolotekijöihin ja niissä tapahtuviin muutoksiin.

Väitöskirja on ladattavissa osoitteesta: http://www.doria.fi/handle/10024/63951

 

Alaselkäkipu on yksi terveydenhuollon suurimmista ongelmista ja se aiheuttaa yhteiskunnalle suuremmat kulut kuin mikään muu sairaus. Tavallisinta on epäspesifi alaselkäkipu, jossa kivun tarkkaa syytä ei tiedetä. Yksi mahdollinen selkäkivun alaryhmä on liikekontrollin häiriö, joka tarkoittaa sitä, että potilaan aktiivisten liikkeiden kontrolli selässä on heikentynyt. Hannu Luomajoki on kehittänyt tämän alaryhmän tunnistukseen testipatteriston, jonka luotettavuutta diagnosointivälineenä sekä hoitokäytössä hän arvioi väitöskirjassaan.

» Lue lisää Itä-Suomen Yliopiston sivuilta

Suomen Kipu ry on julkaissut Kroonisen kivun ensitieto-oppaan, joka on suunnattu kaikille, joita kipu koskettaa. Oppaan voi ladata pdf-muotoisena verkkoversiona tai tilata Suomen Kipu ry:stä maksutta painettuna versiona.

» Lataa verkkoversio tästä

» Lue lisää: www.suomenkipu.com

Kansainvälistä Tules-vuosikymmenen (Bone and Joint Decade 2000-2010) viimeinen toimintavuosi on käynnissä. Sen kunniaksi Tules-vuosikymmen-hanke lanseeraa Tules ja toimintakyky -tietoiskukampanjan 12.10. alkavalla Tules-toimintaviikolla. Tapahtumia on lähes 40 paikakkunnalla ympäri Suomen.

Tietoiskujen tarkoituksena on havahduttaa kuulijat tule-terveyden merkitykseen ja rohkaista tule-sairauksien ehkäisyyn. Tietoiskut pitävät sisällään 10 helppoa huolto-ohjetta luiden, nivelten ja lihasten kunnossapitoon.

» Katso tapahtuman mediatiedote tästä (Word)