Suomen Fysioterapeuttien toisen fysioterapiasuosituksen laatiminen käynnistyi maanantaina 17.8.2009. Suosituksen aiheena on sekä kansanterveydellisesti että fysioterapian kannalta merkittävä kaatumisen ehkäisy. Suosituksen on tarkoitus valmistua kevään 2011 aikana.

Suositustyöryhmä koostuu sekä fysioterapian tutkijoista että käytännön työn edustajista, jotka ovat työskennelleet aiheen parissa jo useita vuosia. Suosituksen yhtenä tavoitteena on tuoda näkyvämmin esille fysioterapeuttien erityisosaaminen ja näyttöön perustuva toiminta kaatumisten ehkäisyssä.

Suositus on osa vuonna 2004 Suomen Fysioterapeuttien käynnistämää hyvä fysioterapiakäytäntö -hanketta. Hankkeen välittömänä tavoitteena on tuottaa näyttöönperustuvia, suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvia fysioterapiasuosituksia.

Suositustyöryhmä: Sanna Sihvonen, Jyrki Kettunen, Maarit Piirtola, Saija Karinkanta, Minna Mänty, Heli Kangas, Tiina Pitkänen.

Uusi potilasasiakirja-asetus astui voimaan 1.8.2009 muilta osin paitsi sähköisten potilasasiakirjojen käsittelyä koskevia säännökset astuvat voimaan vasta 1.4.2011. Lisäksi uudessa asetuksessa lyhennetään määräaikoja, joiden kuluessa merkinnät on kirjattava potilasasiakirjoihin tai asiakirjat on toimitettava eteenpäin.

» Lue lisää Valviran sivuilta
» Lue lisää dokumentoinnista jäsensivuiltamme!

Ikääntyneille tulisi järjestää helposti saatavia, matalan kynnyksen neuvontapalveluja, ehdottaa 12.8. peruspalveluministeri Risikolle raporttinsa luovuttanut työryhmä. Myös ikääntyneiden hyvinvointia edistävät kotikäynnit tulisi ottaa käyttöön kaikissa kunnissa.

» Lue lisää