Lääkelaitoksen aiemmin hoitamat lääkinnällisten laitteiden valvontatehtävät siirtyvät osaksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa 1.11.2009 alkaen.

Valvira hoitaa marraskuun alusta lähtien lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvonnan sekä edistää niiden käytön turvallisuutta.

» www.valvira.fi

Korjaus Fysioterapia -lehden 5/09 Yrittäjäuutisiin:

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman uuden potilasasiakirjoja koskevan asetuksen mukaan terveydenhuollon asiakirjoja (tiivistelmät, loppulausunnot, palautteet) säilytetään 12 vuotta potilaan kuolemasta tai jos kuolinajasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

Päivittäisiä hoitokertomusmerkintöjä tulee säilyttää 12 vuotta asiakirjan laatimisesta.

Lähetteitä ja palautteita tulee säilyttää samoin 12 vuotta potilaan kuolemasta tai, jos kuolinajasta ei ole tietoa, 120 vuotta potilaan syntymästä.

Suomen Fysioterapeuttien toisen fysioterapiasuosituksen laatiminen käynnistyi maanantaina 17.8.2009. Suosituksen aiheena on sekä kansanterveydellisesti että fysioterapian kannalta merkittävä kaatumisen ehkäisy. Suosituksen on tarkoitus valmistua kevään 2011 aikana.

Suositustyöryhmä koostuu sekä fysioterapian tutkijoista että käytännön työn edustajista, jotka ovat työskennelleet aiheen parissa jo useita vuosia. Suosituksen yhtenä tavoitteena on tuoda näkyvämmin esille fysioterapeuttien erityisosaaminen ja näyttöön perustuva toiminta kaatumisten ehkäisyssä.

Suositus on osa vuonna 2004 Suomen Fysioterapeuttien käynnistämää hyvä fysioterapiakäytäntö -hanketta. Hankkeen välittömänä tavoitteena on tuottaa näyttöönperustuvia, suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvia fysioterapiasuosituksia.

Suositustyöryhmä: Sanna Sihvonen, Jyrki Kettunen, Maarit Piirtola, Saija Karinkanta, Minna Mänty, Heli Kangas, Tiina Pitkänen.