Työttömyysturvaa koskeviin lakeihin tulee muutoksia 1.1.2010 alkaen. Muutoksia tulee niin työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin, työttömyyskassalakiin kuin vuorotteluvapaalakiin. Lakimuutoksista keskeisimpiä on se, että ensimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa saavien työssäoloehto lyhenee 43 viikosta 34 viikkoon. Myös yrittäjien työssäoloehto lyhenee kahdesta vuodesta 18 kuukauteen.

» Lue lisää TYJ:n sivuilta

KanTa-internetsivut ovat avautuneet Kansallisen Terveysarkiston yleisesittelysivulle. Sivuilta saat yleistietoa KanTa-palveluista (mm. eResepti ja sähköiset potilastiedot) sekä niiden käyttöönotosta.

» Lue lisää

Kuntoutujat arvioivat kuntoutuksen onnistuneen parhaiten silloin, kun kuntoutus oli suunniteltu riittävän yksilöllisesti ja se koostui eri kuntoutusmuodoista. Kelan järjestämään vaikeavammaisten kuntoutukseen osallistuneiden toiveita, odotuksia ja tarpeita kartoitettiin Lapin yliopiston ja Kuntoutussäätiön laajalla tutkimuksella.

» Lue lisää

Vuorotteluvapaajärjestelmästä tulee pysyvä vuoden 2010 alusta. Laki vahvistettiin tasavallan presidentin esittelyssä 27.11.2009.

Vuorotteluvapaalakiin ei ole tulossa muita muutoksia. Vuonna 2008 vuorottelukorvauksia maksettiin lähes 103 miljoonaa euroa. Vuorotteluvapaalla oleva saa työstä poissaolon ajalta vuorottelukorvausta. Korvaus on 70 prosenttia siitä työttömyysetuudesta, johon henkilö olisi työttömänä olleessaan oikeutettu ilman lapsikorotuksia. Jos vuorottelijalla on 25 vuotta vuorotteluvapaalaissa tarkoitettua työhistoriaa, korvaus on 80 prosenttia. Vuodesta 1996 alkaen vuorotteluvapaan on aloittanut lähes 160 000 henkilöä.

» Lue lisää