Suomen fysioterapeutit julkaisi polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuosituksen syksyllä 2009. Sähköistä suositusta on nyt täydennetty kolmella esimerkkiharjoitteluohjelmalla. Harjoitteluohjelmat perustuvat arvioituihin tutkimuksiin.

» Sähköinen fysioterapiasuositus

Terveyspalvelut ovat hyvin pienyritysvaltaista toimintaa. Alle kymmenen työntekijän yritykset muodostavat noin 98 prosenttia terveyspalvelujen yrityskannasta, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Yrittäjyyskatsaus 2009 -julkaisusta. Yrittäjyyskatsaus luo yleiskuvan yrittäjyyden ja yritystoiminnan edellytyksistä ja kehitystrendeistä Suomessa.

» Lue lisää (pdf)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää valtakunnallisen luvan palvelujen tuottajalle, joka toimii kahden tai useamman läänin alueella. Lakia ja asetusta yksityisestä terveydenhuollosta muutettiin 1.9.2009 siten, että lääninhallitusten myöntämien alueellisten lupien lisäksi käyttöön tuli valtakunnallinen lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja. Valtakunnallisen luvan edellytyksenä on toiminta kahden tai useamman läänin alueella.

» Lue lisää

Lääkelaitoksen aiemmin hoitamat lääkinnällisten laitteiden valvontatehtävät siirtyvät osaksi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa 1.11.2009 alkaen.

Valvira hoitaa marraskuun alusta lähtien lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden valmistuksen ja markkinoinnin valvonnan sekä edistää niiden käytön turvallisuutta.

» www.valvira.fi